ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##อาชีวะอุบลรับโล่ APACC ระดับเหรียญทอง จากเลขา กอศ. ภูมิใจสถานศึกษาเป็นต้นแบบยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาด้านสายอาชีพในระดับเอเชียแปซิฟิกและระดับนานาชาติ

0
842

อาชีวะอุบลรับโล่ APACC ระดับเหรียญทอง จากเลขา กอศ. ภูมิใจสถานศึกษาเป็นต้นแบบยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาด้านสายอาชีพในระดับเอเชียแปซิฟิกและระดับนานาชาติ

วันนี้ ( 23 สิงหาคม 2562) เวลา 09.00 น. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดยนายธวัชชัย พันธ์นิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตัวแทนครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เข้ารับโล่ APACC จาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เป็นประธานมอบโล่ APACC ในงานประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ โรงแรมสุโขทัย เทรเซอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสุโขทัย ในโอกาสที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผ่านการประเมินและรับรองคุณภาพสถานศึกษาระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก หรือ APACC (ASIA PACIFIC ACCREDITATION AND CERTIFICATION COMMISSION) ระดับเหรียญทอง ด้วยผลการประเมิน 474 คะแนน จากคะแนนเต็ม 500 คะแนน ในปีการศึกษา 2561 โดยเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก Colombo Plan Staff College for Technician Education (CPSC) ในระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2561 นับเป็นความภาคภูมิใจของผู้บริหาร ครู บุคลากร ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สู่การเป็นสถานศึกษาต้นแบบที่ยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาด้านสายอาชีพในระดับเอเชียแปซิฟิกและระดับนานาชาติ สร้างและปฏิรูปอาชีวศึกษาให้เป็นปีแห่งการพัฒนาคุณภาพและความเข้มแข็งรวมถึงผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้เป็นที่ยอมรับ

มนฤดี สุวรรณกูฏ ปชส.อาชีวะอุบล ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here