ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธี มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณยกย่องชมเชย เชิดชูเกียรติ กต.ตร.กทม.- บช.น.

0
773

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธี มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณยกย่องชมเชย เชิดชูเกียรติ กต.ตร.กทม.- บช.น.

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธี ผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท.สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น ผบช.น., พล.ต.ต.ดร.ชัยพร พานิชอัตรา รอง ผบช.น., พล.ต.ต.กิตติพันธุ์ จุนทการ ผบก.อก.บช.น., ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ (ประธานจัดงาน), ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1-9, คณะผู้ทรงคุณวุฒิ กต.ตร.กทม., คณะ กต.ตร.สน.ในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 1 – 9 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่องชมเชย และเชิดชูเกียรติ กต.ตร.ในสังกัด กองบัญชาการตำรวจนครบาล ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 23 ส.ค. 62 เวลา 11.00 – 16.00 ณ ห้อง อุลตร้า แอเรียน่า ( ULTRA ARENA ) ชั้น 6 ห้างสรรพสินค้า โชว์ดีซี ( SHOW DC )

ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ (ประธานจัดงาน) กล่าวรายงานว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องชมเชยและเชิดชูเกียรติ ในคุณงามความดีที่คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานของตำรวจ ( กต.ตร. ) ทั้งในส่วนของคณะ กต.ตร.กทม. และ กต.ตร.สน.ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล จากผลงานความร่วมมือของคณะ กต.ตร. ซึ่งประกอบด้วยภาคประชาชนและข้าราชการตำรวจเป็นคณะ กต.ตร.บก.น.1 – 9 และ เป็นคณะ กต.ตร.ทั้ง 88 สถานีตำรวจใน บช.น. ได้ดำเนินการเป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้ง ทั้ง 6 ด้านตามระเบียบการปฏิบัติ คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ปี 2549 ข้างต้น ก่อประโยชน์ให้ประชาชน และราชการตำรวจ พร้อมหน่วยงานราชการอื่นที่ร่วมมือกันปฏิบัติงานในชุมชน ท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดความรักสามัคคี และการพัฒนาสังคมร่วมกัน ระหว่าง ตำรวจกับประชาชน ที่ได้ปฏิบัติงานร่วมกับท้องถิ่นและชุมชนใน 6 ด้าน ดังนี้
1) ด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
2) ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยของประชาชน
3) ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
4) ด้านการจราจร
5) ด้านการดูและและสาธารณะสมบัติ
6) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

จากการดำเนินการของเครือข่ายภาคประชาชน กต.ตร.กทม., อนุ กต.ตร. บก.น. 1 – 9, กต.ตร.สน. ทั้ง 88 สน. ในสังกัด กองบัญชาการตำรวจนครบาล มีผลการปฏิบัติทั้ง 6 ด้านดังกล่าวข้างต้นอย่างเป็นรูปธรรม และก่อประโยชน์ให้แก่ตำรวจทั้ง 9 กองบังคับการ โดยได้จัดให้มีการมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ โดยมีมติจัดให้มีการประชุมใหญ่ของ คณะ กต.ตร. ในสังกัด กองบัญชาการตำรวจนครบาล ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 23 ส.ค. 62 เวลา 11.00 – 16.00 ณ ห้อง อุลตร้า แอเรียน่า ( ULTRA ARENA ) ชั้น 6 ห้างสรรพสินค้า โชว์ดีซี ( SHOW DC )

โดยผู้ได้รับรางวัลโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ดังนี้
1) กต.ตร.กทม. รับโล่ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 10 รางวัล
2) กต.ตร.บก.น.1-9 รับโล่ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 9 รางวัล
3) กต.ตร.บก.น.1-9 รับโล่ สน.ดีเด่น 9 สน.
4) กต.ตร. ที่ปฏิบัติงานยาวนานตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป รับโล่พร้อมใบประกาศเกียรติคุณจำนวน 40 รางวัล
5) กต.ตร.ที่ปฏิบัติงานยาวนาน 3 วาระ ( ตั้งแต่ 6 ปีขั้นไป ) รับใบประกาศเกียรติคุณ จำนวน 114 รางวัล

ในงานดังกล่าว ได้จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ในปี 2562 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น ผบช.น.ด้วย

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.
กล่าวว่า ผมขอขอบคุณ คณะ กต.ตร.ทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือการทำงานของตำรวจด้วยความทุ่มเท และเสียสละอย่างยิ่ง เพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้กับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกองบัญชาการตำรวจนครบาล ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะคงช่วยผนึกกำลังการทำงานร่วมกัน เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติต่อไป และในโอกาสที่ พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น ผบช.น. จะเกษียณอายุราชการในปีนี้ ทั้ง 2 ท่านได้รับการยอมรับว่า ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ด้วยจิตวิญญาณอย่างแท้จริง เป็นตำรวจมืออาชีพและควรค่าแก่การยกย่อง และเป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับข้าราชการตำรวจตลอดไป

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here