ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ป่อเต็กตึ๊งเร่งบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยแล้งต่อเนื่อง…แจกเครื่องอุปโภคบริโภคบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัย จังหวัดนครราชสีมา

0
541

ป่อเต็กตึ๊งเร่งบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยแล้งต่อเนื่อง…แจกเครื่องอุปโภคบริโภคบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัย จังหวัดนครราชสีมา

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 : มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย นายจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ ร่วมกับมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ในโครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยแล้ง รวมจำนวน 1,000 ชุด แก่ประชาชนในพื้นที่ อ.ปักธงชัย, อ.คง และ อ.โนนดินแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีหน่วยงานราชการร่วมในพิธี และในระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 2 กันยายน 2562 นี้ มูลนิธิฯ จะเดินทางไปยัง 5 จังหวัดภาคอีสาน ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์, สุรินทร์, ยโสธร, กาฬสินธุ์ และ ขอนแก่น เพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบภัยแล้ง เป็นลำดับต่อไป

โดยในปี 2562 นี้ มูลนิธิฯ กำหนดออกเดินทางช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน “โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง” ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี, นครสวรรค์, นครราชสีมา, ยโสธร, บุรีรัมย์, สุรินทร์, กาฬสินธุ์ และขอนแก่น รวม 8 จังหวัดๆ ละ 1,000 ชุด รวมงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 2,800,000 บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน)

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง รวมถึงสาธารณภัยต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินและเข้าให้ความช่วยเหลือทั้งด้านบรรเทาสาธารณภัยและสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ต่อไป

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง “ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต”

ติดต่อ-สอบถาม#ทีมงานสื่อสารองค์กร📱086-854-1418📲

สายด่วน☎ป่อเต็กตึ๊ง1418

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here