ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##สภาเอสเอ็มอี ขอแรงหนุน รมว.อุตสาหกรรม ร่วมผลักดัน พ.ร.บ.สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย หวังสร้างความเข้มแข็งระดับจังหวัด สู่ SMEs 4.0

0
639

สภาเอสเอ็มอี ขอแรงหนุน รมว.อุตสาหกรรม ร่วมผลักดัน พ.ร.บ.สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย หวังสร้างความเข้มแข็งระดับจังหวัด สู่ SMEs 4.0

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สภาเอสเอ็มอี) โดยคุณสว่าง เอื้อจงประสิทธิ์ ประธานที่ปรึกษา นำทีมคณะกรรมการสภาเอสเอ็มอี เข้าพบ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อแสดงความยินดีในวาระเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีและรับทราบนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมในการส่งเสริม SMEs โดยมีนโยบายเร่งด่วนกระตุ้นเศรษฐกิจภายใน 99 วัน ที่มอบหมายให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรับไปดำเนินการ ซึ่งสภาเอสเอ็มอีมีความยินดีที่จะร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรมในทุกๆ โครงการในการนี้ สภาเอสเอ็มอีได้ฝากรัฐมนตรีช่วยผลักดันพระราชบัญญัติสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวมตัวกันของ SMEs และเป็นตัวแทนในการสะท้อนปัญหาและความต้องการของ SMEs พร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน (Voice of SMEs)

สภาเอสเอ็มอีได้เสนอแนวคิดเรื่อง SMEs Smart Province เพื่อบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการสร้างความเข้มแข็งระดับจังหวัดแก้ไขปัญหา 3 เรื่องหลักของ SMEs ได้แก่ 1) องค์ความรู้ 2) การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และ 3) การตลาด ตลอดจนการผลักดันให้ SMEs เข้าสู่ระบบภาษีบัญชีเดียวโดยการใช้เทคโนโลยีที่ต้นทุนต่ำเพื่อยกระดับ SMEs ไปสู่ SMEs 4.0นอกจากนี้ สภาเอสเอ็มอีได้สะท้อนปัญหาของกลุ่มผู้ประกอบการเหล็กโดยสมาคมเหล็กลวดเรื่องกฎหมาย AD/AC ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำของอุตสาหกรรมต่างๆ ที่จะกระทบเป็นวงกว้างไปจนถึงผู้บริโภคท่านรัฐมนตรีเห็นด้วยเรื่องการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการ SMEs และขอนำร่าง พ.ร.บ. ไปศึกษาก่อนหากเป็นประโยชน์ต่อ SMEs ยินดีที่จะผลักดันเสนอกฎหมายให้ ส่วนเรื่องอุตสาหกรรมเหล็กที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายท่านแจ้งว่ากำลังพิจารณาประกาศกระทรวงเรื่องมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ ซึ่งจะหารือกับสภาเอสเอ็มอีในโอกาสต่อไปก่อนประกาศใช้

ขอบคุณภาพข่าว สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here