ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ป.ป.ส. ขับเคลื่อนทางการลดความต้องการยาเสพติดในสถาบันการอาชีวศึกษา

0
508

ป.ป.ส. ขับเคลื่อนทางการลดความต้องการยาเสพติดในสถาบันการอาชีวศึกษา

วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. : นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา” วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างพลังบวกและสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้แก่ครูจากสถาบันอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน 300 คน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถาบันอาชีวศึกษาที่มีเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ซึ่งอยู่ในวัยอยากรู้ อยากลอง คึกคะนอง และสุ่มเสี่ยงต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบน รวมถึงยาเสพติด ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร

ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ที่ให้ความสำคัญกับลดความต้องการยาเสพติดในสถาบันการศึกษา สถาบันอาชีวศึกษา ซึ่งทางสำนักงาน ป.ป.ส. ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำเนินการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง โดยการพัฒนาบุคลากรเพื่อป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถาบันอาชีวศึกษา สร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มความเชื่อใจให้แก่เยาวชนในการให้คำปรึกษาด้านต่างๆ รวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพวัยรุ่นและเยาวชน รวมถึงการพัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายครูสถาบันอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีการนำเสนอประสบการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันการอาชีวศึกษา 5 แห่ง และแนวคิดในการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด เน้นการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงโดยเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก จัดการเรียนการสอนแบบมีชีวิตชีวาเน้นจุดเด่นของเด็ก พัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษาที่เด็กยอมรับ เชื่อใจ สามารถเป็นที่ปรึกษาให้เด็กได้ และพัฒนาระบบคัดกรองที่เน้นพลังบวก

นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า “สำนักงาน ป.ป.ส. มีแนวคิดในการลดความต้องการใช้ยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นช่วงวัยที่มีความอยากรู้ อยากลอง และมีความเสี่ยงต่อการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมบุคลากรครูในสถาบันอาชีวศึกษา เพื่อวางระบบการป้องกัน สร้างบุคลากรที่คอยให้คำชี้แนะแก่เยาวชน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันการอาชีวศึกษา มีความมุ่งหวังว่าผู้เข้าร่วมโครงการจะเข้ามาเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมประสาน บูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันการอาชีวศึกษา ระหว่างครู นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน เพื่อลดจำนวนผู้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรายใหม่ ตลอดจนสร้างพลังเชิงบวกให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียนนักศึกษา เพื่อเป็นต้นทุนชีวิตที่ยับยั้งป้องกันให้เขาเหล่านั้นห่างไกลจากยาเสพติด”

ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย “สมัครใจบำบัด ไม่เสียประวัติ ไม่มีความผิด”

แจ้งเบาะแสยาเสพติด สายด่วน ป.ป.ส. โทร.1386

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here