ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##เลขาธิการ ป.ป.ส. นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านยาเสพติด ครั้งที่ 40 ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา

0
259

เลขาธิการ ป.ป.ส. นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านยาเสพติด ครั้งที่ 40 ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา

วันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2562 นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ซึ่งประกอบด้วย นายวิชัย ไชยมงคล รองเลขาธิการ ป.ป.ส., ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข, ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านยาเสพติด ครั้งที่ 40 (ASEAN Senior Officials on Drug Matters – ASOD) ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีหน่วยงานกลางด้านการควบคุมยาเสพติดแห่งชาติกัมพูชา (National Authority for Combating Drugs – NACD) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ

ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่เร่งรัดการดำเนินงานด้านยาเสพติดในทุกมิติทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. ในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียน จึงเห็นควรให้มีการติดตามผลความคืบหน้าการดำเนินงานด้านยาเสพติดของประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือและหามาตรการร่วมกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้การประชุม ASEAN Senior Officials on Drug Matters – ASOD ซึ่งเป็นการประชุมภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนด้านยาเสพติด ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยประเทศสมาชิกอาเซียนจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ

ก่อนพิธีเปิดการประชุมฯ หัวหน้าคณะผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งผู้แทนสำนักเลขาธิการอาเซียน ได้เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก แก เกิม ยาน รองนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการต่อสู้ยาเสพติดแห่งชาติกัมพูชา ซึ่งเดินทางมาเป็นประธานเปิดการประชุม และในช่วงพิธีเปิดของการประชุมฯ มีการเปิดตัวรายงานเฝ้าระวังยาเสพติดอาเซียนประจำปี 2018 ซึ่งเป็นโครงการที่ริเริ่มโดยประเทศไทย ภายใต้ศูนย์ความร่วมมืออาเซียนด้านยาเสพติด(ASEAN-NARCO) เล่มรายงาน แสดงถึงสถานการณ์ยาเสพติดในภูมิภาคอาเซียน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญของศูนย์ความร่วมมือด้านยาเสพติดอาเซียน (ASEAN – NARCO) การประชุม ASOD นี้ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ปัญหายาเสพติด รายงานผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในประเทศของตน และรายงานผลการติดตามผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับอาเซียนในห้วงที่ผ่านมา ในการประชุมครั้งนี้ ประเทศไทยได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ โดยมีผลการดำเนินงานภายใต้กรอบอาเซียนที่ประเทศไทยเป็นผู้ประสานงาน ตลอดจนเป็นประธานคณะทำงานด้านปราบปรามยาเสพติด ในที่ประชุมได้เห็นชอบกับแผนการดำเนินงานโครงการเครือข่ายข้อมูลเฝ้าระวังยาเสพติดอาเซียน (ASEAN Drug Monitoring Network – ADMN) รวมถึงเห็นชอบที่จะมีการขยายระยะเวลาการดำเนินงานตามแผนความร่วมมืออาเซียนเพื่อต่อสู้กับปัญหาการลักลอบผลิตและค้ายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ ออกไปอีก 3 ปี (ปี 2563 – 2565) ตามที่ประเทศไทยเสนอ ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศสมาชิกอาเซียนมีความร่วมมือระหว่างกันมากขึ้นในการแก้ปัญหายาเสพติดในภูมิภาค โดยการประชุมครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซียในปี 2563@WO∀®

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here