ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##คณะผู้บริหารสำนักเทพจันทรคุปต์เข้ารับรางวัลโล่เกียรติคุณโครงการเชิดชูเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562 โดยจัดโดยสมาคมศิลปินแห่งประเทศไทย

0
1465

คณะผู้บริหารสำนักเทพจันทรคุปต์เข้ารับรางวัลโล่เกียรติคุณโครงการเชิดชูเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562 โดยจัดโดยสมาคมศิลปินแห่งประเทศไทย
https://m.facebook.com

วันที่ 25 สิงหาคม 2562 คณะผู้บริหารสำนักเทพจันทรคุปต์เข้ารับรางวัลโล่เกียรติคุณโครงการเชิดชูเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562 โดยจัดโดยสมาคมศิลปินแห่งประเทศไทย ประกาศเกียรติคุณหนึ่งความดี เพื่อแม่มอบให้เป็นเกียรติประวัติแด่ คุณปัชญาภา ศศิราศิริ ผู้อำนวยการสำนักเทพจันทรคุปต์ สถานที่ฝึกจิต วิถีชีวิตแห่งศรัทธา สถานที่ท่องเทียวอนุรักษ์ธรรมชาติเชิงธรรมะ
บ้านหัวทุ่งตำบลสวนเขื่อนอำเภอเมืองจังหวัดแพร่สาขาผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อสังคมอนุรักษ์ศิลปะสืบสาน ดีเด่น ดร.ธัญญลักษณ์ ภูดิศชวณิชย์ นางกิตติธัญญา พาณิชย์เกื้อกูล นางสาวชญานันท์ จิตบุณย์กุลธร นายสุชา แสงแจ่ม สมุนไพรเทพมุกดาโอสถ นางสาวปุณิกา สุทธามาตย์ นายธนบดี จันทราภูตตานนท์ น้ำปรุงเสน่ห์ชลมาศ สมุนไพรออเจ้าบ้านหัวทุ่ง จ.แพร่ สาขาลูกกตัญญู ดร.จิ่วฟาโรฟ์ ดร.รัชตบดินทร์ กันตญาณมุนี ผู้คิดค้นไพ่ฟ้าประกาศิต สาขานักพยากรณ์โหราจารย์ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ประเพณีวัฒนธรรมดีเด่น ประธานในพิธี หม่อมราชวงศ์มาลินี จักรพันธุ์ ธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ประธานจัดงานโดยนางดรุณี ชื่นสกุล นายกสมาคมศิลปินแห่งประเทศไทย หอประชุมใหญ่หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี กรุงเทพฯ

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here