ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ผู้ว่าอุบลฯพร้อมด้วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลฯ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี ลงพื้นที่วางแผนเก็บกักน้ำในช่วงหน้าฝน เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งในอนาคต

0
806

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและอุทกภัยและสำรวจความต้องการและความพร้อมในการจัดทำแผนงานโครงการรองรับการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ณ บ้านดงเจริญ หมู่ 6 บ้านหนองย่ำเต่า หมู่ 7 ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ บ้านทองหลาง หมู่ 11 ตำบลท่าโพธิ์ศรี อำเภอเดชอุดม และสะพานข้ามลำโดม บ้านแข้ด่อน-บ้านโดมประดิษฐ์ หมู่ 18 ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืนสะพานข้ามลำโดม บ้านแข้ด่อน-บ้านโดมประดิษฐ์ หมู่ 18 ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชานี
โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้ให้ข้อเสนอแนะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหารือนายอำเภอเดชอุดม ในการจัดทำโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งฝนทิ้งช่วงที่ผ่านมา เพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา ดูแล ช่วยเหลือ ประชนในพื้น และพร้อมจะดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็วหากพื้นที่มีความพร้อม
ด้าน นายไกรเดช ศิริณู กำนันตำบลท่าโพธิ์ศรี อำเภอเดชอุดม กล่าวว่า สำหรับพื้นที่ตำบลท่าโพธิ์ศรี ได้ดำเนินการสำรวจอ่างเก็บน้ำ จำนวน 7 แห่งแล้ว เพื่อรองรับกักเก็บน้ำจากลำโดมใหญ่ ไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ด้วยสถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้า และได้เสนอจังหวัดนำเข้าแผนงานโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับภัยแล้งช่วยเหลือเร่งด่วน ให้กับประชาชน และเป็นการแก้ปัญหาภัยแล้ง ตรงตามความต้องการของให้กับประชาชนในพื้น
ทั้งนี้ยังได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำลำโดมใหญ่ อำเภอนายน้ำยืน และหารือร่วมกับนายอำเภอน้ำยืน และการบริหารส่วนตำบลโดมประดิษฐ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาวิธีเก็บกักน้ำ ในช่วงฤดูฝน เพื่อสำรองไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง

ขอบคุณภาพข่าว ปชส.จังหวัดอุบลราชธานี

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here