ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##กอปภ.ก ประชุมคอนเฟอเรนซ์ติดตามสถานการณ์พายุคาจิกิ พร้อมกำชับจังหวัดประสบอุทกภัยเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย ครอบคลุมทุกด้าน

0
663

กอปภ.ก ประชุมคอนเฟอเรนซ์ติดตามสถานการณ์พายุคาจิกิ
พร้อมกำชับจังหวัดประสบอุทกภัยเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ครอบคลุมทุกด้าน

วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก) ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่ประสบอุทกภัย 5 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์ ปภ.เขต 6 ขอนแก่น, เขต 7 สกลนคร, เขต 13 อุบลราชธานี, เขต 14 อุดรธานี และ เขต 9 พิษณุโลก โดยสั่งการให้ศูนย์ ปภ.เขตสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างเข้มข้น ดังนี้

  1. เน้นย้ำให้ติดตามสถานการณ์พายุคาจิกิ และข้อมูลปริมาณน้ำ
    ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินแนวโน้มสถานการณ์และแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า
  2. บูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่ วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยให้พร้อมปฏิบัติการในพื้นที่เสี่ยงภัย รวมถึงประสาน
    ศูนย์ปภ.เขตนอกพื้นที่ประสบภัยสนับสนุนการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
  3. ประสานปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนกับจังหวัด นายอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด

4.สำหรับพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ได้กำชับให้จังหวัดตรวจสอบพื้นที่ประสบภัยให้ชัดเจนและมิให้ซ้ำซ้อน

  1. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกมิติ โดยสำรวจข้อมูลความเสียหายให้ถูกต้องและครบถ้วนทุกด้าน โดยเฉพาะที่อยู่อาศัย ถนนสาธารณูปโภค และพื้นการเกษตร มุ่งซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายให้แล้วเสร็จรวดเร็ว รวมถึงประสานการจ่ายช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยเร็ว@ปภ.กองเผยแพร่ 03

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here