ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##นายอำเภอเดชอุดมมอบหมายให้ปลัดอำเภอ นำหลายภาคส่วนออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่

0
912


เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562
นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเดชอุดม มอบหมายให้นายธนากร ทองพูล ปลัดอำเภอเดชอุดม พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม และฝ่ายปกครองออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ โดยมีสาธารณสุขอำเภอเดชอุดม ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเดชอุดม ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเดชอุดมดังนี้
1) ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จำนวน 10 ราย
2)จุดรับส่งผู้ประสบภัยพิบัติบ้านโนนหนองค้า ต.โพนงาม จำนวน 20 ราย
3)ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติโรงเรียนเมืองเดช จำนวน 7 ราย และในเวลา 16.30 น.ของวันเดียวกัน ได้ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์พร้อมเงินสด จำนวน 2,000 บาท ให้นายชัชวาล สมบูรณ์ บ้านเลขที่ 68/1 หมู่ 3 บ้านแขมเจริญ ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ที่บ้านเกิดเหตุอัคคีภัย และได้รับความเสียหายเกือบทั้งหลัง

ทีมข่าว ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์ เดชอุดม ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here