ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดอุบลฯตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมพร้อมมอบถุงยังชีพ กว่า 1.000 ชุด

0
756

นายกรัฐมนตรีมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่ จ.อุบลฯ


วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 16.35 น. ณ ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาอุทกภัยของเทศบาล ตำบลบ้านกอก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัย และมอบถุงยังชีพกว่า 1,000 ชุด เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยและผู้ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่


โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมข้าราชการและประชาชนให้การต้อนรับ จังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่ประสบอุทกภัยทั้ง 25 อำเภอประชาชนได้รับความเดือดร้อน 27,176 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรเสียหายจำนวน 442,364 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 10 ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมดของจังหวัด สำหรับอ.เขื่องใน จ. อุบลราชธานี พื้นที่ที่นายกรัฐมนตรีพบประชาชนในวันนี้ เป็นอำเภอที่ประสบภาวะน้ำท่วมหนัก เนื่องจากรับมวลน้ำจากลุ่มน้ำชี ลำน้ำเซบาย ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2562 จนถึงปัจจุบัน
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินี และทุกพระองค์ ทรงมีความห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัย โดยได้มีการพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือ และโรงครัวพระราชทาน
ซึ่งตนเองตั้งใจเดินทางมาในวันนี้ว่า มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนอุบลราชธานีและห่วงทุกจังหวัด ทั้ง 32 จังหวัด และมาติดตามการแก้ปัญหาทั้งการช่วยเหลือเฉพาะหน้า ในช่วงน้ำท่วม และการเยียวยา หลังน้ำ ซึ่งรัฐบาลได้เตรียมงบประมาณไว้แล้ว แต่ต้องใช้เงินอย่างคุ้มค่าและประหยัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
รัฐบาลยังร้อยเรียงงานกว่า 70 หน่วยงาน เพื่อวางแผนแก้ปัญหาน้ำทั้งระบบด้วยโดยมี สทนช เป็นหน่วยงานหลัก เช่นการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน การนำน้ำลงเขื่อน เชื่อมโยงระบบน้ำทั้งแม่น้ำ คูคลอง แม่น้ำสาขาทำคู่กันทั้งการระบายน้ำและการเก็บกักน้ำรวมทั้งการทำแก้มลิง หากเป็นพื้นที่ของประชาชน ก็ต้องหาทางเจรจาและชดเชย ทั้งนี้เพื่อเก็บกักน้ำใช้ในหน้าแล้ง โดยเฉพาะน้ำอุปโภคบริโภค จะต้องทั่วถึงทุกพื้นที่
นายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงใยเกษตรกรที่ประสบราคาพืชผล ขอให้เข้าใจว่าราคาสินค้าเกษตรเป็นไปตามกลไกความต้องการของตลาดโลก แต่รัฐบาลมีมาตรการต่างเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตร ซึ่งเป็นหนึ่งในเศรษฐกิจฐานรากที่สำคัญ เช่นเกษตรแปลงใหญ่ การใช้ปุ๋ยที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงใช้สารเคมี รวมทั้งเดินหน้าหาตลาดเพิ่มเติมทั้ง ยุโรป เอเชีย และอาเซียน
โลกกำลังเผชิญหน้าการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ที่กระทบอาชีพ และชีวิต เราต้องเรียนรู้ใช้ประโยชน์ อาทิ การค้าออนไลน์ซึ่งทุกคนต้องร่วมมือกันทั้งรัฐบาลและประชาชน เพื่อการพัฒนาประเทศ ทุกพรรคการเมืองร่วมรัฐบาล ต่างก็ตั้งใจทำงานเพื่อพี่น้องประชาชน อย่างไรก็ตาม การดำเนินการต้องเป็นระเบียบ วันนี้ต้องขอบคุณทุกภาคส่วน ทั้งสถาบันการเงิน หน่วยราชการ จิตอาสา โรงครัวพระราชทาน มาร่วมกันช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
จากนั้น นายกรัฐมนตรียังได้ลงเดินสำรวจถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 23 ขอนแก่น-อุบลราชธานีช่วงถนนแจ้งสนิทจากอุบลราชธานี-ยโสธร ถูกน้ำท่วมสูงกว่า 1.50 เมตร ทำให้ประชาชนไม่สามารถสัญจรไปมาได้ สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจ โดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับเจ้าหน้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง

ขอคุณข้อมูลข่าว จาก ปชส.จังหวัดอุบลราชธานี

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here