ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ลุมพินี 1 ต้อนรับ “คณะผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ” ดูงานสืบสวน สน.ลุมพินี

0
433

ลุมพินี 1 ต้อนรับ “คณะผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ” ดูงานสืบสวน สน.ลุมพินี

พ.ต.อ.กัมพล รัตนประทีป ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลลุมพินี (ผกก.สน.ลุมพินี) ให้การต้อนรับ คณะ คณะผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ Steering Committee working meeting on Development of
Universal Protocal for Investigation Interview and Associate Safeguard ประกอบด้วย Mr.Ray Bull, Mr.Gavin Oxburgh, Mr.Mark Fallon,
Mr.Therese Rytter Legal, Mr.Sean Tait, Mrs.Andra Nicolescu, Mr.Mark Thomson โดยมี พ.ต.อ.รัชพล ชนะศรีขจร รอง ผบก.น.1, พ.ต.ท.ศิริพงษ์ ภูมิเหล่าแจ้ง รอง ผกก.สส.ฯ, พ.ต.ท.โอภาส ดาวกระจาย รอง ผกก.สส.ฯ, พ.ต.ท.อาริศ คูประสิทธิ์รัตน์ รอง ผกก ป.ฯ, พ.ต.ท.สาธิต สมานภาพ รอง ผกก.จร.ฯ, พ.ต.ท.กสิณ ตระกูลสิน สว.สส.ฯ, ร.ต.อ.สุริยา ศรชัย สว.อก.สน.ลุมพินี ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูล เกี่ยวกับงานสืบสวน ระหว่างตำรวจไทยกับ คณะผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ ในครั้งนี้ ณ.ห้องประชุม สมประสงค์ สน.ลุมพินี เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น ที่ผ่านมา…

“คณะผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ” ซึ่งเป็นคณะผู้พัฒนา “แนวทางการปฏิบัติสากลว่าด้วยการซักถาม เพื่อการสืบสวนสอบสวนและมาตรการการป้องกันที่เกี่ยวข้อง” มีกำหนดจัดการประชุมคณะทำงาน ระหว่างวันที่ 4 – 6 กันยายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ซึ่งแนวทางการปฏิบัติดังกล่าวอยู่ระหว่างการยกร่าง โดยคณะผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาวิชาทั่วโลก จะทำหน้าที่เป็นตัวกำหนดแนวทางการสืบสวนสอบสวนคดีความทางอาญาที่มีประสิทธิภาพและปราศจากการบีบบังคับ และแนวทางการนำมาตรการการป้องกันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปปรับใช้ ทั้งในด้านข้อกฎหมายและวิธีพิจารณาความอาญา

วัตถุประสงค์หลักของงานมีดังต่อไปนี้:

  1. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสำคัญของการซักถามเพื่อการสืบสวนสอบสวนและมาตรการการป้องกันที่เกี่ยวข้อง ที่มีต่อการพัฒนาการบังคับใช้กฎหมายและผลของการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา การส่งเสริมหลักนิติธรรม และการพัฒนาการการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมถึงขับเคลื่อนผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวในประเทศไทย
  2. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทและวิธีการปฏิบัติต่างๆ ของหน่วยงานระดับชาติและท้องถิ่นให้กับผู้เชี่ยวชาญในระดับนานาชาติ เพื่อให้นำข้อมูลไปใช้พัฒนาระเบียบปฏิบัติสากลได้ดียิ่งขึ้น
    ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมจะร่วมกันสร้างแผนปฏิบัติการเพื่อใช้ในการจัดลำดับความสำคัญ ในแนวปฏิบัติของการซักถามเชิงสืบสวนสอบสวนและการอนุวัติการณ์มาตรการปกป้องที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในประเทศไทย

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here