ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีพระราชทานถุงยังชีพแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

0
612

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีพระราชทานถุงยังชีพแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี


วันที่ 13 ก.ย.62 ณ หอประชุมศาลาประชาวาริน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี / คณะราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ จำนวน 500 ครัวเรือน ประกอบด้วย ชุมชนเกตุแก้ว 172 ครัวเรือน , ชุมชนดอนงิ้ว 180 ครัวเรือน , และชุมชนกุดปลาขาว 148 ครัวเรือน
จังหวัดอุบลราชธานี ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลพายุโซนร้อนโพดุลและพายุโซนร้อนคาจิกิ ทำให้บ้านเรือน พื้นที่การเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ ได้รับความเสียหายในพื้นที่ 25 อำเภอ 170 ตำบล 1,289 หมู่บ้าน ถนนเสียหาย 178 สาย สะพาน 27 สาย ฝาย 3 แห่ง วัด 19 แห่ง โรงเรียน 74 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 3 แห่ง สถานที่ราชการ 13 แห่ง พื้นที่การเกษตร กว่า 5 แสน 8 หมื่น 4 พันไร่ ประมงกว่า 1 พัน 7 ร้อย ไร่ รวมประชาชนที่ประสบความเดือนร้อน 36,370 ครัวเรือน 144,314 คน อพยพ 20,865 คน บ้านเรือนถูกน้ำท่วมทั้งหลัง 414 หลัง ถูกน้ำท่วมบางส่วน 2,910 หลัง / ปัจจุบันสถานการณ์น้ำยังคงเพิ่มขึ้นในพื้นที่ริมลำน้ำมูล โดยประชาชนในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอสว่างวีระวงศ์ อำเภอตาลสุม อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอโขงเจียม ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ขอบคุณภาพข่าว ปชส.จังหวัดอุบลราชธานี

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here