ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##เชียงราย​เปิดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน​พื้นที่ตำบลเจริญเมือง และส่งเสริมอนุรักษ์ป่าบวชป่า

0
1028

เชียงราย​เปิดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน​พื้นที่ตำบลเจริญเมือง และส่งเสริมอนุรักษ์ป่าบวชป่า

เมื่อวันที่​ 11กันยายน พ.ศ​2562 ที่ผ่านมา
นางภัทราวดี​ สิทธิ​ธนะกุล​ นายอำเภอพาน​ จังหวัด​เชียงราย​ได้มอบหมาย​ไห้ นายบอดินร์ เทียมภัทดี​ ปลัดอาวุโส​ นายทองคำ​ ทองธรรมสละ​ หน่วยปฏิบัติการ​พิเศษ​ ที่​ 35.ป่าแดง​ นายวีระพันธ์ ลำพงษ์เหนือ​ นายกเทศมนตรี​ตำบล​เจริญ​เมือง​ อ.พานจังหวัด​เชียงราย​ และกำนัน ผู้ใหญ่​บ้านได้ร่วมกัน​ บวชป่า​ และปลูกต้นไม้ มีไม้มะค่า​ ไม้​สัก​ ไม้ยางนา​ ในพื้นที่​ หมู่บ้านดงตะเคียน​ บ้านถานตะเคียน​ทอง​ ตำบลเจริญเมือง การส่งสริมอนุรักษ์บวชป่าในครั้งนี้
เพื่อแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวนล้อมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย สืบเนื่องจากทรัพยกรป่าไม้ถูกทำลาย​ การรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวตอมจะเป็นการส่งเสริมองค์ความรู้และ
จิตสำนึกของประชาชนให้ตระหนักถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อรองรับและบรรเทาปัญหาที่จะ
เกิดขึ้นกับภาคการเกษตรต่อไปในอนาคต อาทิการขาดแคลนน้ำเพื่อทำการเกษตร การลดลงของผลผลิตเกษตร การลดลงของแหล่งอาหาร รวมถึงผลระทบทางเศรษฐกิและสังคมของเกษตรกรที่จะได้รับความเดือดร้อนจาก
รายได้ที่ลดลง​ อุทยานแห่งชาติแม่บึมสถานีพัฒนาที่ดินเชียงรายสำนักงานเกษตรอำเภอพาน ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นจิตอาสา​ เยาวชนและกลุ่ม
พัฒนาสตรีกลุ่มผู้สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุขและประชาชน หมู่ที่​ 9, 10​ และ​ 21 เข้าร่วมโครงการในวันนี้ และขอฝากตันไม้ที่ปลูกและตันไม้ที่ได้ทำการบวชไว้ให้พี่น้องทุกคนได้ช่วยกันดูแลรักษาให้เจริญเติบโต อยากจะเห็นทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างจริงจังที่จะเอาชนะปัญหาหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาความยากจนและปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ถ้าพวกเราร่วมมือกันก็จะสามารถแก้ปัญหาได้
โดยการร่วมกันคิดร่วมกันทำ เพื่อพี่น้องประชาชนก็จะได้กินดีอยู่ดี และจะได้มีสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยป่าไม้

เอกชัย​โป​ธา​ ข่าว​ภูธร​ รายงาน​

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here