ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ป.ป.ส. จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ครั้งที่ 10/2562

0
625

ป.ป.ส. จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ครั้งที่ 10/2562

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ครั้งที่ 10/2562 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) ทำหน้าที่เลขานุการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, กรมที่ดิน, กรมบังคับคดี, กรมศุลกากร, กรมสรรพากร, ธนาคารแห่งประเทศไทย และผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด ณ สำนักงาน ป.ป.ส.

การประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้มีการพิจารณาสำนวนคดีตรวจสอบทรัพย์สิน จำนวน 146 คดี ดำเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน จำนวน 467 รายการ คิดเป็นมูลค่า 70,625,700 บาท โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงาน ป.ป.ส. มีการจัดประชุมดังกล่าวแล้ว จำนวน 13 ครั้ง มีคดีเข้าสู่การพิจารณาแล้วจำนวน 2,086 คดี คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินรวม 1,042,904,000 บาท เมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยมีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์ สำนักงาน ป.ป.ส. จะส่งสำนวนการตรวจสอบทรัพย์สิน เพื่อให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลริบทรัพย์สินตกเป็นของกองทุน ป.ป.ส. ต่อไปนายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า “สำนักงาน ป.ป.ส. จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ครั้งที่ 10/2562 ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมุ่งเน้นการตัดเส้นทางการเงินของขบวนการค้ายาเสพติด เพื่อลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ซึ่งการประชุมคณะกรรมการฯ เป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 เมื่อศาลได้มีคำพิพากษาให้ริบทรัพย์ที่ยึดหรืออายัดไว้ในคดียาเสพติด ให้ตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จะถูกนำมาใช้ประโยชน์ในทางราชการ ลงทุนเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ หรือนำมาขายทอดตลาด รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ด้านการป้องกัน สนับสนุนงบประมาณไปแล้วกว่า 158 ล้านบาท, ด้านการปราบปราม สนับสนุนฯ กว่า 29 ล้านบาท, ด้านการบำบัดฟื้นฟู สนับสนุนฯ กว่า 21 ล้านบาท และด้านบุคลากร สนับสนุนฯ กว่า 86 ล้านบาท รวมการสนับสนุนงบประมาณด้านการดำเนินงานทั้งสิ้น กว่า 295 ล้านบาท สำหรับการสนับสนุนช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ แบ่งออกเป็นดังนี้ กรณีเสียชีวิต สนับสนุนงบประมาณไปแล้ว จำนวน 3 แสนบาท, กรณีบาดเจ็บ สนับสนุนฯ ไปแล้วกว่า 1.4 ล้านบาท และกรณีทรัพย์สินเสียหาย สนับสนุนฯ ไปแล้วกว่า 1 แสนบาท รวมการสนับสนุนด้านการให้ความช่วยเหลือทั้งสิ้น กว่า 1.8 ล้านบาท” @จจ. ป. ป. ส.

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here