ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ป.ป.ส. บูรณาการหน่วยความมั่นคงยกระดับเดินหน้าสกัดกั้นยาเสพติดและเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดด้านชายแดนภาคเหนือ

0
676

ป.ป.ส. บูรณาการหน่วยความมั่นคงยกระดับเดินหน้าสกัดกั้นยาเสพติดและเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดด้านชายแดนภาคเหนือ

ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) เปิดเผยถึงผลการจับกุมยาบ้าต่อคดีตั้งแต่ 1 ล้านเม็ดขึ้นไป ในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ ห้วงระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 20 กันยายน 2562 ได้รวม 7 คดี แยกเป็น จ.เชียงราย 1 คดี จ.เชียงใหม่ 6 คดี รวมจำนวนยาบ้ากว่า 32,390,000 เม็ด และยึดกรดไฮโดรคลอริค จำนวน 25.35 ตัน ซึ่งเป็นสารเคมีจำเป็นที่ใช้ผลิตยาเสพติด ซึ่งหากหลุดลอดไปจะสามารถนำไปเข้าสู่กระบวนการผลิตยาบ้าได้ถึง 2,500 ล้านเม็ด ตามที่รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เน้นย้ำให้ดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุก ให้ความสำคัญกับความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยที่ผ่านมาพบว่าปริมาณยาเสพติดที่ผลิตในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและกระจายไปยังภูมิภาคอื่นๆ ของโลก

นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) กล่าวว่า “ปริมาณยาเสพติดที่จับยึดได้มากขึ้นในห้วงนี้เป็นผลมาจากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ พ.ศ 2562-2565 ที่จะสกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดที่ถูกลำเลียงจากสามเหลี่ยมทองคำข้ามชายแดนเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศเลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวเพิ่มเติมว่าการจับกุมไม่เฉพาะภายในประเทศเท่านั้น แต่มีการจับกุมยาเสพติดในกลุ่มสารสังเคราะห์ได้ในปริมาณมากขึ้นในทุกประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการทำลายแหล่งผลิตและพักยาเสพติดตามกรอบการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันของ 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ภายใต้ “โครงการแม่น้ำโขงปลอดภัย” แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีบางส่วนที่หลุดลอดเข้ามา จึงต้องขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนช่วยในการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะการดูแลไม่ให้มีผู้เสพยาเสพติดรายใหม่เกิดขึ้น และไม่ให้ผู้เสพที่ผ่านกระบวนการบำบัดรักษาและหยุดเสพแล้วกลับไปเสพซ้ำ ขอให้พี่น้องประชาชนช่วยกันสอดส่องดูแล เป็นหูเป็นตา หากพบการกระทำหรือพฤติกรรม ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด สามารถแจ้งเข้ามาได้ที่ สายด่วน สำนักงาน ป.ป.ส. โทร 1386 ตลอด 24 ชม. @จจ. ป. ป. ส.

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here