ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##โครงการ ฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรม รู้เท่าทันการทุจริต ค่ายเยาวชนช่อสะอาด จันทบุรี รุ่นที่ 4/62

0
590

“โครงการ ฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรม รู้เท่าทันการทุจริต
ค่ายเยาวชนช่อสะอาด จันทบุรี รุ่นที่ 4/62″

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต นายวิฑูรย์ ศิริวิโรจน์ กรรมการมูลนิธิ ปิดโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จิรยธรรม รู้เท่าทันการทุจริต ค่ายเยาวชนช่อสะอาด จังหวัดจันทบุรี รุ่นที่4/2562 ระหว่างวันที่20-20กย 2562 ณ หน่วยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย พุทธมณฑลจันทบุรี

ขอบคุณภาพข่าว จากสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here