ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ผู้ช่วย รมว.พม. นำทีม พม. One Home จ.อุบลราชธานี เร่งบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย พร้อมเตรียมเยียวยาหลังน้ำลด

0
1198

ผู้ช่วย รมว.พม. นำทีม พม. One Home จ.อุบลราชธานี เร่งบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย
พร้อมเตรียมเยียวยาหลังน้ำลด

วันอาทิตย์ที่ 22 ก.ย. 2562 : นายสากล ม่วงศิริ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวง พม. และทีม พม. One Home จังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย พร้อมให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ตามภารกิจกระทรวง พม. แก่ผู้ประสบอุทกภัย โดยเฉพาะครอบครัวผู้สูงอายุ เด็ก และคนพิการ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนายสากล กล่าวว่า การลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีในวันนี้ ตนพร้อมทีม พม. One Home จังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้ลงพื้นที่ ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราวบริเวณวัดแสนสำราญ เทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ พร้อมทั้งเยี่ยมให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ตามภารกิจกระทรวง พม. ด้วยการมอบเครื่องอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นให้ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 300 ราย รวมทั้งครอบครัวที่มีแม่เพิ่งคลอดบุตร ผู้สูงอายุ และคนพิการ จำนวน 5 ครอบครัว อีกทั้งได้มอบเงินเพื่อ การจัดตั้งโรงครัวในการปรุงอาหารสดใหม่ทุกวันสำหรับผู้ประสบอุทกภัยภายในศูนย์พักพิงฯ จำนวน 100,000 บาท และเงินเพื่อการฟื้นฟูชุมชนหลังน้ำลด จำนวน 80,000 บาท จากงบประมาณสนับสนุนของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. นอกจากนี้ กระทรวง พม. โดย พอช. ร่วมกับขบวนองค์กรชุมชนและภาคีเครือข่ายวางแผนงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย 1. ระยะเร่งด่วน ด้วยการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่ายภัยพิบัติภาคประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อการบริหารจัดการในช่วงเผชิญเหตุน้ำท่วม 2. ระยะที่ 2 การฟื้นฟูหลังน้ำลด และ 3. ระยะที่ 3 การสร้างระบบการป้องกันภัยพิบัติชุมชนอย่างยั่งยืน ด้วยการจัดตั้งศูนย์ภัยพิบัติอย่างยั่งยืน เพื่อลดความเสี่ยง การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน

นายสากล กล่าวต่อไปว่า จากนั้น ได้ลงพื้นที่ ณ หอประชุมเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย พร้อมให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ตามภารกิจกระทรวง พม. ด้วยการมอบเครื่องอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตเทศบาลพิบูลมังสาหาร รวมทั้งผู้แทนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหาร และอำเภอสว่างวีระวงศ์ เพื่อนำไปส่งต่อให้กับประชาชนที่เดือดร้อนในพื้นที่ต่อไป นอกจากนี้ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กระทรวง พม. และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ที่มาปฏิบัติงานออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการต่างๆ อาทิ ตัดผมชาย เสริมสวยสตรี นวดแผนไทย การฝึกอาชีพประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษผ้า และการสาธิตการทำกาแฟโบราณ เป็นต้น ซึ่งมีผู้เข้ารับบริการและฝึกอาชีพเป็นจำนวนมาก นายสากล กล่าวเพิ่มเติมว่า และในช่วงเย็นของวันนี้ ได้ลงพื้นที่ ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราวชุมชนหาดวัดใต้ (ที่ว่างโรงไฟฟ้าเก่า) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย พร้อมให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ตามภารกิจกระทรวง พม. ด้วยการมอบเครื่องอุปโภคและบริโภคที่จำเป็น จำนวน 120 ราย รวมทั้งครอบครัวที่มีผู้สูงอายุและคนพิการ จำนวน 5 ครอบครัว“ทั้งนี้ หากประชาชนที่ประสบอุทกภัยต้องการความช่วยเหลือ สามารถแจ้งมายังศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งกระทรวง พม. พร้อมให้คำปรึกษาและความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทั่วประเทศ” นายสากล กล่าวในตอนท้าย@Piyashane

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ ถาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here