ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลฯเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์พักพิงและฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานและที่อยู่อาศัยของผู้ประสบภัย

0
604

ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์พักพิงและฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานและที่อยู่อาศัยของผู้ประสบภัย ซึ่งปัจจุบันจังหวัดอุบลราชธานียังคงมีศูนย์พักพิงอยู่ 46 จุด ในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ เมือง วารินชำราบ และสว่างวีระวงศ์ โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบศูนย์พักพิง จำนวน 5 คณะ แบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบให้หน่วยงานกระทรวงต่างๆ รับผิดชอบออกเยี่ยมเยียนผู้ประสบภัย สำรวจสภาพความเป็นอยู่ของศูนย์พักพิง โครงสร้างพื้นฐานและที่อยู่อาศัย และจัดให้ผู้ประสบภัย ได้มีกิจกรรมสันทนาการและการฝึกอาชีพ รวมถึงเก็บข้อมูลประชาชนที่ประสบภัย ความต้องการการดูแลเป็นพิเศษ โดยกำหนดออกเยี่ยมเยียนประชาชน ณ ศูนย์พักพิงถนนข้างสำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ หน้าวัดป่าแสนสำราญ รอบสนามทุ่งคำน้ำแซบ บริเวณแยกสถานีรถไฟถึงแยกน้ำโจ้ก – ทุ่งคำน้ำแซบ สวนสุขภาพชุมชนลับแล ศาลา SML กุดปลาขาว มทบ.22 และชุมชนกุดเป่ง และนำข้อมูลมาสรุปและวิเคราะห์ ในวันที่ 30 กันยายน 2562 เพื่อวางแผนจัดการศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยของจังหวัดอุบลราชธานีอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

Cr ปชส.จังหวัดอุบลราชธานี

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here