ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##สนพ.มุกดาหาร จัดพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อเพิ่มทักษะแรงงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายนอกอาคารระดับ 1

0
691

สนพ.มุกดาหาร จัดพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อเพิ่มทักษะแรงงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร ระดับ 1

วันที่ 25 กันยายน 2562 สํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหารร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อเพิ่มทักษะแรงงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร ระดับ 1 จำนวน 102 คน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมเป็นเกียรติในงาน ณ ห้องพลอยบอลรูม โรงแรมพลอยพาเลซ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี
ในการนี้ สํานักงานฯ ได้จัดโครงการลงนามความร่วมมือเพิ่มทักษะแรงงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระหว่างสํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหารและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการบูรณาการ ระหว่างสํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสถานประกอบกิจการ,ประชาชน และสาธารณะด้านความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าที่มีความจําเป็นในชีวิตประจําวัน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภารกิจของทั้งสองหน่วยงาน และร่วมกันพัฒนาบุคลากรในองค์กร และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีช่องทางในการเพิ่มทักษะฝีมือแรงงาน, ความรู้ ความสามารถ และทัศนคติที่ดี เตรียมความพร้อมและพัฒนาฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในการปฏิบัติงาน

Cr.ปชส.พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร 

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here