ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์#ปภ.รายงานกรุงเทพมหานคร และ 5 จังหวัด คุณภาพอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ เร่งแก้ไขปัญหา – ลดผลกระทบจากฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่อง

0
1129

26 ม.ค. 62 – ปภ.รายงานกรุงเทพมหานคร และ 5 จังหวัด คุณภาพอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ เร่งแก้ไขปัญหา – ลดผลกระทบจากฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่อง 

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานกรุงเทพมหานคร และ 5 จังหวัดคุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพถึงส่งผลต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ปภ.ได้สนับสนุนการปฏิบัติการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ ติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ตลอดจนขอความร่วมมือประชาชนใช้รถโดยสารสาธารณะ งดเว้นการเผาขยะและเศษวัสดุทางการเกษตร เพื่อป้องกันสถานการณ์มิให้รุนแรงมากขึ้น

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่าจากการประสานข้อมูลคุณภาพอากาศกับกรมควบคุมมลพิษ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 เวลา 05.00 น. พบว่า มีจังหวัดที่มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เกินค่ามาตรฐาน คือ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) เกินค่ามาตรฐาน 100 ในกรุงเทพมหานคร และ 5 จังหวัด ดังนี้กรุงเทพมหานคร (ริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน แขวงบางนา เขตบางนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ ริมถนนดินแดงและแขวงดินแดง เขตดินแดง ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี ริมถนนลาดพร้าวและแขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง แขวงพญาไท เขตพญาไท นนทบุรี ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย ปทุมธานี ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง สมุทรปราการ (ตำบลทรงคะนองและตำบลตลาด อำเภอพระประแดง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง) สมุทรสาคร (ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน ริมถนนคู่ขนานพระราม 2 อำเภอเมืองสมุทรสาคร)นครปฐม (ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม)มีค่า PM2.5 ระหว่าง 53 – 114 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ AQI มีค่าระหว่าง 106 – 224 ซึ่งคุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะริมถนนคู่ขนานพระราม 2 อำเภอเมืองสมุทรสาคร คุณภาพอากาศอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยมีค่า PM2.5 อยู่ที่ 114 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ AQI มีค่า 224 ทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้สนับสนุนการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยฉีดพ่นน้ำเพิ่มความชื้นและลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ ติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมถึงดำเนินมาตรการควบคุมการเผาอย่างเคร่งครัด อีกทั้งประชาสัมพันธ์ผลกระทบของหมอกควันต่อสุขภาพอนามัย ข้อมูลคุณภาพอากาศ และคำแนะนำในการปฏิบัติตนแก่ประชาชน ตลอดจนขอความร่วมมือประชาชนใช้รถโดยสารสาธารณะ งดเว้นการเผาขยะและเศษวัสดุทางการเกษตร เพื่อป้องกันสถานการณ์มิให้รุนแรงมากขึ้น สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีปริมาณฝุ่นละอองสูง ให้ใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือหน้ากากอนามัยปิดปากและจมูก และหลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นเวลานาน เพื่อป้องกันมิให้สูดดมฝุ่นละอองขนาดเล็กเข้าสู่ร่างกาย ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพส่วนผู้ขับขี่ให้เพิ่มความระมัดระวัง ในการใช้รถใช้ถนนเป็นพิเศษ เพราะทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทางอยู่ในระดับต่ำ จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อประสานแก้ไขปัญหาโดยด่วนต่อไป

#ขอขอบคุณข้อมูลจาก ปภ.กองเผยแพร่ 03

#ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here