ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##พลเอก เสริมศักดิ์ นายกสมาคมชาวอีสาน จัดคอนเสิร์ต​การกุศล น้าหมู พงษ์​เทพ​ มูลมั่งอีสาน ครบรอบ​ 93 ปี​ สมาคม​ชาวอีสาน​ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อุบลราชธานี​

0
940

พลเอก เสริมศักดิ์ นายกสมาคมชาวอีสาน จัดคอนเสิร์ต​การกุศล น้าหมู พงษ์​เทพ​ มูลมั่งอีสาน ครบรอบ​ 93 ปี​ สมาคม​ชาวอีสาน​ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อุบลราชธานี​

เมื่อวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 ณ โรงเบียร์ เยอรมันตะวันแดงรามอินทรา ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 23.00 น. : พลเอก เสริมศักดิ์ วิเศษไชยศรี นายกสมาคมชาวอีสาน พร้อมด้วย พล.อ.ต.ณัฏฐอรรจน์ ถวิลหวัง เลขาธิการสมาคมชาวอีสาน, พลตรีวัชชรินทร์
สุวรรณรินทร์ เจ้ากรมสารวัตรทหารบก, แมน วทัญญู มุ่งหมาย พิธีกรดำเนินรายการ และคณะกรรมการสมาคมชาวอีสาน ได้จัดคอนเสิร์ต การกุศล น้าหมู พงษ์​เทพ​ กระโดนชํานาญ ตามโครงการมหกรรมศิลปะและวัฒนธรรม มูลมั่งอีสาน ครบรอบ​ 93 ปี​ สมาคมชาวอีสาน โดยได้นำเงินสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม และตั้งโต๊ะรับบริจาคสิ่งของ​ และเงินบริจาคสมทบเพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อุบลราชธานี​ ตามโครงการมหกรรมศิลปะและวัฒนธรรม มูลมั่งอีสาน โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญได้แก่ 1. อนุรักษ์ ส่งเสริมฟื้นฟู และเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของชาวอีสาน 2. ส่งเสริมอาชีพ สนับสนุน การศึกษา ศาสนา พัฒนาคุณภาพชีวิต และเผยแพร่เกียรติคุณอดีตของชาวอีสาน ทั้งโดยตรงและผ่านสื่อต่างๆ และ 3. ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ระหว่างชาวอีสาน ช่วยเหลือทางราชการและผู้ประสบภัยต่างๆ ช่วยเหลือสาธารณะกุศล ตามสมควรแก่ฐานะของสมาคม และไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

ในการนี้ สมาคมชาวอีสาน ร่วมกับ บริษัท โรงเบียร์ เยอรมันตะวันแดง จำกัด จัดทำโครงการ มหกรรมศิลปะ และวัฒนธรรม มูลมั่งอีสาน ครบรอบ 93 ปี สมาคมชาวอีสาน โดยมีการแสดงคอนเสิร์ตการกุศล โดย​ ศิลปิน​ พงษ์​เทพ​ กระโดน​ช​ำ​นา​ญ รับบริจาคเพิ่มเติมจนถึง 23.00 น.ได้เงินสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมรับบริจาคสิ่งของ​ และเงินบริจากสมทบเพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อุบลราชธานี​ โดย นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.54ปี) และคุณสุจิตรา แก้วเงิน กับ คุณสมบัติ พูลเกษม 2 บอสใหญ่ บริษัท รักษาความปลอดภัย แซม กรุ๊ป จำกัด/ ที่ปรึกษาสมาคม สภท.54ปี
ได้มอบ ผ้าห่ม มุ้ง เสื้อสวมใส่ และสาธารณูปโภค ประกอบด้วย 1. มุ้ง 7 ฟุต จำนวน 100 หลัง 2. ผ้าห่มผืนใหญ่ขนาด 100 × 200 เซนติเมตร จำนวน 50 ผืน 3. เสื้อสุภาพสตรี จำนวน 50 ตัว 4
. เสื้อสุภาพบุรุษ จำนวน 50 ตัว 5.เสื้อ Bowling สภท. จำนวน 50 ตัว และเครื่องสาธารณูปโภคอื่นๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,450 บาท ผ่านทาง ท่าน พลตรีวัชชรินทร์
สุวรรณรินทร์ เจ้ากรมสารวัตรทหารบก เพื่อนำไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วม ที่จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยซึ่ง พล.เอก เสริมศักดิ์ วิเศษไชยศรี นายกสมาคมชาวอีสาน พร้อมพล.อ.ต.ณัฏฐอรรจน์ ถวิลหวัง เลขาธิการสมาคมชาวอีสาน และคณะกรรมการสมาคมชาวอีสานและคณะทำงาน ขอขอบคุณ,ขออนุโมทนาบุญ และขออวยพรให้ท่าน และครอบครัว ประสบความสุข ความเจริญ ร่ำรวย ราบรื่น รุ่งโรจน์ รุ่งเรือง ตลอดไป สมาคมชาวอีสาน​ #สมาคมรวมใจให้สังคม #โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงรามอินทิรา​

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here