ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงพื้นที่ฟื้นฟู บูรณะ และซ่อมแซมบ้านเรือนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

0
1112

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ลงพื้นที่ฟื้นฟู บูรณะ และซ่อมแซมบ้านเรือนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดทำโครงการ “บริการวิชาการด้านวิศวกรรมอุตสาหการ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวันฉาย โพธิ์หอม หัวหน้า โครงการฯ และ นางสาวรุจิรัตน์ สิกขา ผู้รับผิดชอบโครงการฯ นำทีมนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2562 ผู้เข้าร่วมโครงการฯจำนวน 150 คน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมมาตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2562 เป็นต้นมา ช่วงแรกเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยนักศึกษากลุ่มดังกล่าว ได้ร่วมแรงร่วมใจกันช่วยบรรจุสิ่งของ และขนย้ายเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านทาง ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมตามศูนย์ต่าง ๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือด้านกำลังคนในการบรรจุ และขนย้ายสิ่งของเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ต่าง ๆ ที่เดือดร้อนมาโดยตลอด และในปัจจุบันเป็นช่วงลงพื้นที่เพื่อฟื้นฟู บูรณะ และซ่อมแซมบ้านเรือนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งโครงการดังกล่าวข้างต้นจะดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมไปจนถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ที่จะถึงนี้ เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟู บูรณะ และซ่อมแซมบ้านเรือน ตลอดจนการเก็บกวาดและทำความสะอาดถนนเขตพื้นที่อำเภอวารินชำราบ และอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ข่าว/ภาพ รุจิรัตน์ สิกขา ผู้รับผิดชอบโครงการฯ

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here