ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายและทีมงานจิตอาสา ผลิตน้ำยาล้างจาน น้ำยาขัดพื้น น้ำมันตะไคร้หอมไล่ยุง และน้ำหมักชีวภาพ ส่งมอบผ่าน ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ม.อุบลฯ ทำดีด้วยหัวใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังน้ำท่วม

0
802

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายและทีมงานจิตอาสา ผลิตน้ำยาล้างจาน น้ำยาขัดพื้น
น้ำมันตะไคร้หอมไล่ยุง และน้ำหมักชีวภาพ ส่งมอบผ่าน ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ม.อุบลฯ
ทำดีด้วยหัวใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังน้ำท่วม

ภาคีเครือข่ายและทีมงานจิตอาสา พร้อมบุคลากร นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมแรงร่วมใจทำดีด้วยหัวใจ ผลิตน้ำยาล้างจาน น้ำยาขัดพื้น น้ำมันตะไคร้หอมไล่ยุง และน้ำหมักชีวภาพ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังน้ำท่วม นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ พึ่งโพธิ์ หัวหน้าภาควิชาเคมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส จิตต์เจริญ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระ วุฒิพรหม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และ ดร.ประนอม แซ่จึง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ควบคุมการผลิตน้ำยาล้างจาน น้ำยาขัดพื้น น้ำมันตะไคร้หอมไล่ยุง และน้ำหมักชีวภาพ เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ผ่านทางศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชริดา ปุกหุต คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมทีมงานจิตอาสาศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่งมอบน้ำยาล้างจาน น้ำยาขัดพื้น น้ำมันตะไคร้หอมไล่ยุง และน้ำหมักชีวภาพ จำนวนกว่า 2,000 ชุด ส่งมอบผ่าน ดร.จรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นตัวแทนรับมอบในนาม ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเป็นชุดฟื้นฟูหลังน้ำท่วม สำหรับนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียงต่อไป

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here