ดีแฟลชนิวส์ออนไลน์ 24/12/2561สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี จัดงานวันสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ให้กับเกษตรกรอำเภอเดชอุดม

0
307

สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี จัดงานวันสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ให้กับ เกษตรกรอำเภอเดชอุดม คาดผลผลิตทั้งจังหวัดอุบล ออกสู่ตลาด ประมาณ 63,200 ถึง 80,000 ตันเมล็ดแห้ง คิดเป็นมูลค่าประมาณ 600 ถึง 1 พันล้านบาท
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 นายกมล โสพัฒน์ รักษราชการ เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปี 2561/62 ณ บริเวณแปลงสาธิตปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ นายแสวง กะพัง บ้านเสาเล้า ตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิส์ จัดขึ้น เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดรายใหม่ และเกษตรกรผู้ที่เคยปลูกมาแล้ว ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปลูกข้าวโพดในสภาพพื้นที่จริง ให้ได้มีความรู้ และความเข้าใจ ทั้งการเตรียมดิน การใช้เครื่องหยอด การกำจัดวัชพืช การให้ปุ๋ย การให้น้ำ การถอนแยก และให้เกษตรกรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ระหว่างเจ้าหน้าที่


สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นพืชวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ที่มีความต้องการปีละประมาณ 8 ล้านตัน ซึ่งขณะนี้ผลิตได้เพียง 5 ล้านตันต่อปี และยังไม่เพียงพอต่อความต้องการในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ภายในประเทศ และเพื่อแก้ไขปัญหารัฐบาล จึงได้จัดทำโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ขึ้น ใน 33 จังหวัด และจังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดเป้าหมายในการดำเนินการตามโครงการ โดยมีเป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา จำนวน 1 แสนไร่ ขณะนี้มีเกษตรกรสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว จำนวน 14,332 ราย พื้นที่ 126,981 ไร่ ด้านการตลาดยังมีมีแหล่งรับซื้อผลผลิต ทั้งบริษัทก้าวหน้าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ จำกัด และบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด รวมถึงสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดอุบลราชธานีอีก 23 แห่ง และคาดว่าจะมีผลผลิตเฉลี่ย 790-1,0000 กิโลกรัม/ไร่ ผลผลิตออกสู่ตลาด ประมาณ 63,200 ถึง 80,000 ตันเมล็ดแห้ง คิดเป็นมูลค่าประมาณ 600 ถึง 1 พันล้านบาท

โดยจังหวัดอุบลราชธานี เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเดชอุดม วารินชำราบ ม่วงสามสิบ ทุ่งศรีอุดม และอำเภอสำโรงนอกจากนี้เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ยังจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ได้แก่ สินเชื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร ไร่ละ 200 บาท ไม่เกิน 15 ไร่ ดอกเบี้ย 0.01เปอร์เซนต์ ประกันความเสี่ยงให้กับเกษตรกรเมื่อประสบภัย ชดเชย ไร่ละ 1,500 บาท และยังให้คำแนะนำด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดตลอดฤดูการผลิต มีการรับซื้อผลผลิตโดยสหกรณ์การเกษตร และภาคเอกชน ตามนยาบรัฐบาล มรการกันราคารับซื้อผลผลิตที่ความชื้น 14.5 เปอร์เซ็นต์กิโลกรัม ละ8 บาท
ด้าน นายแสวง กะพัง เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา บ้านเสาเล้า ตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม กล่าวว่า ข้าวโพดหลังนา เป็นข้าวโพดที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรได้เป็นอย่างดีและเป็นพืชที่ตลาดมีความต้องการสูง โดยสร้างรายได้ถึง 4 พันบาทต่อไร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here