ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ถือฤกษ์วันสหกรณ์สากล “เกษตรฯ”ประกาศจัดตั้งมหาวิทยาลัยสหกรณ์ 16 ส.ค.พัฒนาสหกรณ์ 4.0 ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและการตลาด2มิติยุคดิจิทัล

0
118

ถือฤกษ์วันสหกรณ์สากล “เกษตรฯ”ประกาศจัดตั้งมหาวิทยาลัยสหกรณ์ 16 ส.ค.พัฒนาสหกรณ์ 4.0 ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและการตลาด2มิติยุคดิจิทัล

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และในฐานะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยวันนี้(4ก.ค. ) ถึงแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ในการปาฐกถาพิเศษ “ยกเครื่องสหกรณ์ไทยสู่ยุคการค้าดิจิทัล” หลังวิกฤติการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ณ ศูนย์การประชุมรัศนีแจ่มจรัสเนื่องในวันสหกรณ์สากล ครั้งที่ 97 ซึ่งตรงกับวันที่4กรกฎาคม2563ว่า สหกรณ์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประเทศเพราะเป็นฐานรากเศรษฐกิจ และฐานชีวิตเกษตรกรจำเป็นต้องตื่นรู้และตื่นตัวตลอดเวลาในการปรับรูปแบบธุรกิจและการค้าเพื่อรับมือกับวิถีชีวิตใหม่ (New normal )ในยุคโควิดและยุคดิจิทัลที่มีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจึงต้องเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ การผลิต การแปรรูป และการตลาด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์ในทุกด้านโดยเฉพาะด้านการพัฒนาองค์กรและสมาชิกของสหกรณ์โดยจะจัดตั้ง”มหาวิทยาลัยสหกรณ์”(Coop University)ในทุกภาคขณะนี้อยู่ระหว่างการคัดเลือกมหาวิทยาลัยในทุกภูมิภาคและจะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่16สิงหาคมซึ่ง”มหาวิทยาลัยสหกรณ์”เป็นส่วนหนึ่งของระบบAICประเภทศูนย์แห่งความเป็นเลิศมีหน้าที่ในการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และอบรมบ่มเพาะผู้นำและสมาชิกของสหกรณ์ เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำโดยจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและชุมนุมสหกรณ์ทั้ง7ประเภท
นอกจากนี้จะสนับสนุนสหกรณ์ให้ใช้โมเดลการตลาด2มิติ(Double Merket)ในรูปแบบออฟไลน์เชื่อมออนไลน์(offline 2 online:O2O)เพื่อขยายตลาดเพิ่มรายได้ให้สหกรณ์ภายใต้นโยบายตลาดนำการผลิตและนโยบายเทคโนโลยีเกษตร4.0ของดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนโยบาย”เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด”บนความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรฯและกระทรวงพาณิชย์เป็นแกนร่วมกับทุกภาคส่วน
“ชาวสหกรณ์รอมาหลายสิบปีที่จะมีมหาวิทยาลัยสหกรณ์ คราวนี้ฝันเป็นจริงแล้วในวันที่16 สิงหาคมปีนี้ครับ”อลงกรณ์กล่าวในที่สุด

Cr.สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here