ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##พัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย จัดฝึกทักษะสร้างงาน สร้างอาชีพ สนองนโยบายรัฐ”ไทยมีงานทำ”

0
1048

พัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย จัดฝึกทักษะสร้างงาน สร้างอาชีพ สนองนโยบายรัฐ”ไทยมีงานทำ”

เมื่อวันที่  26 ก.ย. 2563 นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย มอบหมายฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ฝึกทักษะอาชีพ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายกระทรวงแรงงานในการจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2020 #ไทยมีงานทำ ให้แก่แรงงานผู้ประกอบอาชีพอิสระ ในสาขา การแปรรูปและถนอมอาหาร กลุ่มอาชีพเกษตรแปรรูป เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในการนำผลผลิตในพื้นที่มาแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม และมีสินค้าไว้รองรับนักท่องเที่ยว ได้แก่ มะเขือเทศแช่อิ่มด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ มะพร้าวแก้ว ปลาร้าฟูสมุนไพร และปลาร้าบอง ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2563 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 20 คน  ณ ที่ทำการ OTOP วิสาหกิจชุมชนบ้านสีกายเหนือ ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here