ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##กรมอุทยานชู “พระเท้าเปล่า” นักอนุรักษ์พิทักษ์ผืนป่า ขณะที่ รัฐมนตรีกรมทรัพยากรฯ เร่งหารายได้แหล่งท่องเที่ยว 155 แห่ง ช่วยประเทศแก้วิกฤตโควิด-19

0
159

กรมอุทยานชู “พระเท้าเปล่า” นักอนุรักษ์พิทักษ์ผืนป่า ขณะที่ รัฐมนตรีกรมทรัพยากรฯ เร่งหารายได้แหล่งท่องเที่ยว 155 แห่ง ช่วยประเทศแก้วิกฤตโควิด-19

เมือวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ที่อาคารเอนกประสงค์ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ครบรอบ 18 ปี ภายใต้ชื่องาน “เพิ่มป่า เติมชีวิต คืนสัตว์ป่าสู่ธรรมชาติ” โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน เปิดงาน และในพิธีได้มอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือช่วยเหลือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ “พิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้” แก่พระชายกลาง อภิญาโณ หรือพระเท้าเปล่า ประธานมูลนิธิสหชาติ นายวราวุธ ศิลปอาชา เปิดเผยว่า ตลอด 14 เดือนที่ผ่านมานั้น ได้ทำงานมาอย่างต่อเนื่อง ยังมีภารกิจที่ใหญ่หลวงรออยู่ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับบทบาทของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการทำงานของกรมอุทยานฯ ที่มีปัญหามากมาย ทั้งเรื่องที่ทำกิน คนรุกอุทยาน อุทยานรุกคน ปัญหาสรรพสัตว์ทั้งหลาย ต้องขอขอบคุณข้าราชการที่ปรับบทบาท ปรับทัศนคติ ทำให้คนมองกรมอุทยานฯในมุมมองใหม่ โดยเฉพาะชุดลายพราง ที่เจ้าที่ใส่เดินทางไปลาดตระเวน บางครั้งถูกมองเป็นการคุกคาม แต่ในวันนี้พี่น้องประชาชนเริ่มมีความอุ่นใจ มองเห็นชุดลายพรางของเราเป็นที่พึ่งพา ในยามตกทุกข์ เวลามีปัญหา ในช่วงเกิดอุทกภัย ได้ให้การสนับสนุนหน่วยงานอื่น วันนี้กรมอุทยานฯเป็นความหวังของประเทศ ในสถานการณ์โควิด-19 ทุกคนกำลังประสบปัญหา รายได้ที่จะเข้ามาในประเทศ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย 155 แห่ง อยู่ภายใต้การดูแลของกรมอุทยานฯ ไม่ว่าจะเป็น ต้นไม้ พื้นที่ทางบก สัตว์ป่านานาชนิด หรือในทะเล ดังนั้นเศรษฐกิจของประเทศไทยส่วนสำคัญส่วนหนึ่ง ขึ้นอยู่กับการทำงานของพวกเรา ด้านพระอาจารย์ชายกลาง อภิญาโณ เปิดเผยว่า รางวัลเชิดชูเกียรติผู้พิทักษทรัพยากรป่าไม้ที่มอบให้อาตมา ซึ่งผู้พิทักษ์ที่แท้จริงคือ เจ้าหน้าที่ กรมอุทยานฯ และกรมป่าไม้ โดยมีประชาชนเป็นส่วนร่วม พระพุทธศาสนาได้มีบทบาทอย่างยิ่งในการรักษาป่าไม้ ด้วยเหตุพระพุทธเจ้า เสด็จตรัสรู้ ปรินิพพาน ล้วนแต่เกิดในป่าทั้งสิ้น จึงบัญญัติไม่ให้ภิกษุเด็ดดอกไม้ ใบไม้ แม้แต่ใบเดี๋ยว รางวัลที่ได้รับ มิได้เชิดชูเกียรติอะไรให้อาตมา สละแล้วซึ่งเกียรติยศ หน้าตาทั้งหลาย แต่เป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องอุบาสกอุบาสิกา ที่ขึ้นไปช่วยกัน ปลูกป่า สร้างฝาย ให้ความรู้ ร่วมมือกับหน่วยงานราชการ และประชาชน อาตมาขอให้เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าตัวจริงทั้งหลาย จงปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ มีขวัญและกำลังใจอย่างเต็มเปี่ยม เอิบอิ่มด้วยอุดมการณ์อันสูงส่ง ทำหน้าที่ด้วยจิตใจที่แน่วแน่ มั่นคง เพื่อส่งมอบแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า พันธุ์พืช เมื่อบรรพบุรุษได้รักษาและส่งมอบ ให้เราได้ใช้ประโยชน์ มีลมหายใจบริสุธิ์ มีน้ำดื่มที่สอาด มีสิ่งแวดล้อมที่งดงาม เป็นแหล่งผลิตโอโซน แล้วยังผลิตเงินจากนักท่องเที่ยว มาเยี่ยมชมอุทยานในประเทศอีกด้วย

Cr.สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here