ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##อุบลฯ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล ทั้ง 8 บาน ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลจังหวัดอุบลราชธานี

0
234

อุบลฯ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล ทั้ง 8 บาน ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลจังหวัดอุบลราชธานี


วันที่ 5 ก.ย.2563 นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี นายสังวาล พรมสำลี หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร นายปรีดา อุ่นอุดม นายยอำเภอโขงเจียม ผู้แทนภาคประชาชน นายอำนวย หาญปราบ ตัวแทนภาคประชาชน นายบุญหลาย เวียงจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านหัวเห่ว ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม ร่วมเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล ซึ่งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลจังหวัดอุบลราชธานี มีมติให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ดำเนินการเปิดบานประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล โดยยึดหลักเกณฑ์อัตราการไหลของน้ำที่สถานีวัดน้ำสะพานเสรีประชาธิปไตย อำเภอเมืองอุบลราชธานี หรือ M7. มีอัตราการไหลมากกว่า 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือระดับน้ำโขงที่สถานีวัดน้ำห้วยสะคาม ที่ระดับ 95.0 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน
ปัจจุบันอัตราการไหลของน้ำที่สถานีวัดน้ำสะพานเสรีประชาธิปไตย อยู่ที่ 982 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่วนที่ห้วยสะคาม อยู่ที่ระดับ 95.40 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ทำการเปิดบานประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลเพื่อลดระดับน้ำทุกวัน ๆ ละ 10-20 เชนติเมตร ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2563 และทำการเปิดบานประตูระบายน้ำ หรือแขวนบาน ทั้ง 8 บาน ในวันที่ 5ตุลาคม 2563 นี้ และหากเกิดฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน จนระดับน้ำที่สะพานเสรีประชาธิปไตย ต่ำกว่า 108.20 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง และอัตราการไหลต่ำกว่า 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ให้ดำเนินการปิดบานประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลทั้ง 8 บาน ได้
ทั้งนี้เพื่อกักเก็บน้ำไว้อุปโภคบริโภค เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบต่อประชาชนที่มีเรือ แพ หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ริมตลิ่ง จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เตรียมป้องกันทรัพย์สินที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการลดระดับและเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลในครั้งนี้ด้วย

Cr.ปชส.จังหวัดอุบลราชธานี

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here