ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ประธานเครือข่ายสื่อฯยื่นหลักฐานเพิ่มเติมให้ผู้ตรวจการแผ่นดินกรณีสสจ.อยุธยายกเลิกสัญญาจ้าง กิจการร่วมค้าภูมิชนกฯแบบไม่เป็นธรรมส่อไปในทางทุจริต!

0
981

ประธานเครือข่ายสื่อฯยื่นหลักฐานเพิ่มเติมให้ผู้ตรวจการแผ่นดินกรณีสสจ.อยุธยายกเลิกสัญญาจ้าง
กิจการร่วมค้าภูมิชนกฯแบบไม่เป็นธรรมส่อไปในทางทุจริต!

จากกรณีที่มีตัวแทนกิจการร่วมค้าภูมิชนกเคมีคอลไดนามิคส์วังน้อยได้เข้าร้องเรียนขอความเป็นธรรมกับนายคฑาภณ สนธิจิตรประธานเครือข่ายสื่อมวลชนต่อต้านทุจริตประพฤติมิชอบแห่งชาติกรณีถูกสำนักงานสาธารณสุขจ.อยุธยายกเลิกสัญญาจ้างแบบไม่เป็นธรรมและมีเจตนากลั่นแกล้งในโครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลวังน้อยจ.อยุธยามูลค่าการก่อสร้างกว่า15ล้านบาท ทำให้กิจการร่วมค้าภูมิชนกฯถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในโครงการนี้กว่า30ล้านบาทสู้มากว่า4ปีเรื่องเงียบจึงต้องนำเรื่องมาร้องเรียนสื่อตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดเมื่อวานนี้วันที่8ก.ค.63เวลา14.00น.นายคฑาภณ สนธิจิตร ประธานเครือข่ายสื่อมวลชนต่อต้านทุจริตประพฤติมิชอบแห่งชาติพร้อมผู้บริหารได้นำเอกสาร-หลักฐานฯของกิจการรวมค้าภูมิชนก-เคมิคอลไดนามิคส์วังน้อยประกอบด้วย1รายงานการควบคุมงานการก่อสร้างของผู้ควบคุมงาน 2 .ซีดีบันทึกเสียงการสนทนาต่างๆในโครงการนี้ระหว่างผู้รับจ้าง-ผู้คุมงาน-ตัวแทนสสจ.จ.อยุธยาพร้อมคณะกรรมการ-ผอ.รพ.วังน้อย(แอบบันทึก)โดยมีนายวสันต ฉัตรสอน เจ้าหน้าที่สอบสวนชำนาญการสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียนผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้มารับเอกสารและหลักฐานต่างๆดังกล่าวโดยนายคฑาภณได้กล่าวว่าหลังจากได้พาตัวแทนกิจการร่วมค้าภูมิชนกฯเข้าขอความเป็นธรรมและขอคำปรึกษากับพอ.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเมื่อวันที่26มิ.ย.63ซึ่งท่านประธานฯได้ให้คำปรึกษาเป็นอย่างดีและได้มอบหมายให้นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริตผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้โดยจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายซึ่งขั้นตอนการตรวจสอบในตอนนี้ได้ให้ทางสสจ.จ.อยุธยาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการทำเอกสารชี้แจ้งถึงสาเหตุต่างๆว่าทำไมต้องยกเลิกสัญญาการก่อสร้างกับกิจการร่วมค้าภูมชนกฯและให้ส่งเรื่องมาทางผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็วที่สุดเพื่อจะได้นำเอกสารการการชี้แจงของสสจ.จ.อยุธยามาประกอบการพิจารณาและตรวจสอบเพื่อหาความจริงและความถูกต้องต่อไปโดยนายคฑาภณยังได้กล่าวอีกว่าตนขอฝากคำถามและขอให้ทางสสจ.จ.อยุธยาช่วยชี้แจ้งประเด็นนี้ด้วย!

  1. กระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่ออกแบบใหญ่ก่อนประมูล ต้องไปรังวัดขอบเขตที่ดินโรงพยาบาลวังน้อยก่อนเขียนแบบ ใช่หรือไม่?
  2. ก่อนทำการก่อสร้าง สสจ.ต้องมั่นใจว่าขอบเขตที่ดินโรงพยาบาลวังน้อยถูกต้องแล้ว จึงส่งมอบให้ผู้รับเหมาใช่หรือไม่?
  3. ระหว่างก่อสร้าง หากพบว่าแนวเขตที่ดินที่รังวัดผิดไปจากแบบและมีผลกระทบต่อท่อระบายที่ผู้รับเหมาเพิ่งวางเสร็จ คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องสั่งให้หยุดการก่อสร้าง ใช่หรือไม่?
  4. เมื่อการรังวัดสมบูรณ์ ต้องส่งเรื่องให้ผู้ออกแบบกระทรวงสาธารณสุขแก้ไขแบบต้นเรื่องแล้วจึงส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้แก่ผู้รับเหมาอีกครั้งหนึ่งใช่หรือไม่?
  5. สสจ. ไม่ได้ปฎิบัติตามขั้นตอนนี้ ใช่หรือไม่?
  6. เหตุใด เมื่อพบปัญหาแต่ไม่หาวิธีแก้ไข ปล่อยให้ราชการเสียหายมากว่าสี่ปี จึงเพิ่งมายกเลิกสัญญา?

Cr.เครือข่ายสื่อมวลชนต่อต้านทุจริตประพฤติมิชอบแห่งชาติ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here