ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน##อุบลฯ จัดพิธีน้อมรำลึก “ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์”เนื่องในโอกาสคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

0
187

อุบลฯ จัดพิธีน้อมรำลึก “ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์”เนื่องในโอกาสคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


วันที่ 12 ต.ค.63 ณ ศาลาเรือนไทย ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการพิธีน้อมรำลึก “ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์” เนื่องในโอกาสคล้ายวันสวรรคต พระบาทสสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและประชาสัมพันธ์โครงการพระราชดำริ ตลอดจนการเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 11 ครั้ง อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ผลงานโครงการพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เวทีปราชญ์ชาวบ้าน ถ่ายทอดบทเรียนสู่ชุมชนผ่านกลไกสื่อสารมวลชนทุกแขนง

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดอุบลราชธานี 11 ครั้ง และโครงการพระราชดำริน้อมนำพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน ของพสกนิกร ทุกหมู่เหล่า รวมทั้งการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน การแสดงบนเวที ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โรงเรียนนารีนุกูล เปิดการแสดงให้เข้าชมงานวันละ 2 รอบ รอบเช้า 09.30 น. และรอบบ่าย เวลา 13.00 น. ในวันที่ 12 – 14 ตุลาคม 2563 ณ ศาลาเรือนไทย ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

C.r.ปชส.จังหวัดอุบลราชธานี

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here