ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา วัดมณีวนาราม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหามงกุฏ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563

0
479

จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา วัดมณีวนาราม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหามงกุฏ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563


วันที่ 18 ต.ค.63 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหามงกุฏ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ประจำปีพุทธศักราช 2563 วัดมณีวนาราม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อร่วมกัน ติเส้นสนามฟุตซอล พัฒนาปรับภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบวัดมณีวนาราม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ให้มีความสะอาดร่มรื่นสวยงาม เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวอุบลราชธานี โดยมี จิตอาสาพระราชทาน 904 จิตอาสาพระราชทาน ประชาชน และภาคส่วนต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยความร่วมมือ ร่วมใจกันสร้างปณิธาน ทำดีได้เริ่มที่ตัวเรา เพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่หวังผลตอบแทน

Cr.ปชส.จังหวัดอุบลราชธานี

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here