ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานผ้าพระกฐิน ณ วัดศิริเจริญเนินหม้อ (วัดโคกหม้อ) อ.เมือง จ.ราชบุรี

0
367

สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานผ้าพระกฐิน ณ วัดศิริเจริญเนินหม้อ (วัดโคกหม้อ) อ.เมือง จ.ราชบุรี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๓๐ น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานผ้าพระกฐิน ให้ นายกุณฑล ปูรณวัฒนกุล ประธานเครือข่ายธุรกิจบิสคลับราชบุรี อัญเชิญไปทอดถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส โดยมีพระครูสิริสุวัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาส ประธานฝ่ายสงฆ์ นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย อาจารย์เตือนจิตต์ มิ่งคำเลิศ พระกนิษฐาในสมเด็จพระสังฆราชฯ เปิดกรวยดอกไม้ถวายสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระสังฆราชฯ คุณสุขชาติ คุณยุพิน โฆษะบดี คุณสุภาพร กิจเจริญ คุณสุวารี โฆษะบดี คุณชาติวุฒิ ขุนท้าวเทียม ประธานอุปถัมภ์ คณะผู้พิภากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม สมาชิกเครือข่ายบิสคลับราชบุรี พุทธศาสนิกชนที่มีความจิตศรัทธา นำร้านอาหาร มาออกโรงทาน ให้ประชาชนทั่วไปรับประทานฟรี มากกว่า ๑๐๐ ร้านค้า ทั้งนี้ ได้จัดให้มีพิธีอัญเชิญผ้าพระกฐินทางน้ำ จากเทศบาลเมืองราชบุรี โดยมีคณะเจ็ทสกีกว่า ๓๐ ลำ ร่วมขบวน โดยคณะสาธุชน รวมทำบุญกฐินสามัคคี มียอดเงินบริจาคร่วมองค์ผ้าพระกฐิน ทั้งสิ้น ๑,๒๖๔,๓๔๐ บาท

Cr.สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here