ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ชาวสวนลำไยได้เฮ“เฉลิมชัย” เร่งจ่ายเงินเยียวยาชาวสวนลำไย 2 แสนครัวเรือน 56 จังหวัด สูงสุดรายละ 5หมื่นบาท ธกส. เริ่มโอนเงินภายในสัปดาห์นี้ “อลงกรณ์’ เผยเตรียมจัดตั้งสถาบัน AIC ลำไย มุ่งวิจัยพัฒนาเพิ่มมูลค่าและรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน

0
1583

ข่าวดีจากรัฐบาล “เฉลิมชัย” เร่งจ่ายเงินเยียวยาชาวสวนลำไย 2 แสนครัวเรือน 56 จังหวัด สูงสุดรายละ 5หมื่นบาท ธกส. เริ่มโอนเงินภายในสัปดาห์นี้ อลงกรณ์’ เผยเตรียมจัดตั้งสถาบัน AIC ลำไย มุ่งวิจัยพัฒนาเพิ่มมูลค่าและรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงวันนี้ 21 ต.ค 2563 ว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ฤดูกาลผลิตปี 2563 เพื่อช่วยเหลือชาวสวนลำไยที่ได้รับผลกระทบทั้งด้านการผลิตและการตลาด ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) ที่มีดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน โดยมีเป้าหมายเยียวยาชาวสวนลำไยที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรจำนวน 200,000 ครัวเรือนใน อัตรา ไร่ละ 2,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ หรือคิดเป็นวงเงินเยียวยาไม่เกินรายละ 50,000 บาท นั้น กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) รายงานล่าสุด เมื่อวานนี้ (20 ต.ค) ว่า มีเกษตรกรชาวสวนลำไยที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจากคณะทำงานตรวจสอบสิทธิ์ 3ระดับ ได้แก่ ระดับตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด และกรมส่งเสริมการเกษตรได้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง เป็นจำนวนทั้งสิ้น 202,013 ราย คิดเป็นพื้นที่รวม 1,429,021 ไร่ ใน 56 จังหวัด ครอบคลุมชาวสวนลำไยในภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง โดยรายชื่อทั้งหมดได้ส่งให้ ธกส. แล้ว และธกส.พร้อมจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีของเกษตรกรชาวสวนลำไยจำนวน 200,000 ราย ทันทีที่ ธกส. ตรวจสอบบัญชีธนาคารของเกษตรกรแล้วเสร็จภายในปลายสัปดาห์นี้
นายอลงกรณ์ กล่าวต่อไปว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายให้ดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมและดูแลชาวสวนลำไยอย่างทั่วถึงอย่าให้ตกหล่นเพราะชาวสวนลำไยในฤดูกาลผลิตปี 2563 ได้รับความเดือนร้อนอย่างมากจากผลกระทบทางด้านการผลิตและผลผลิตเพราะสภาพอากาศที่ร้อนแล้ง รวมทั้งเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้เกิดปัญหาด้านตลาดและราคา
สำหรับเกษตรกรชาวสวนลำไยที่ได้รับความเดือดร้อนและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติถูกต้องที่เกินจากกรอบของมติคณะรัฐมนตรีจำนวน 2,013 ราย นั้น คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) ที่มี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานจะจัดประชุมเพื่อมีมติเสนอคณะรัฐมนตรีเพิ่มจำนวนเกษตรกรให้ครบถ้วน ทั้งนี้จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาโครงการเยียวยาที่ ธกส.จะต้องโอนเงินช่วยเหลือไม่เกินวันที่ 15 ธันวาคมของปีนี้ นอกจากนี้ จะมีการจัดตั้งสถาบันลำไย ภายใต้ศูนย์แห่งความเป็นเลิศผลไม้เมืองร้อน ของศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ภายในเดือนหน้า โดยจะทำหน้าที่ในการวิจัยพัฒนา ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป การสร้างมูลค่าเพิ่ม และการตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศเนื่องจากลำไยเป็นพืชเศรษฐกิจ ซึ่งในปี 2562 มีมูลค่าการส่งออกลำไยสด 583,297 ตัน คิดเป็น 20,812 ล้านบาท การส่งออกลำไยอบแห้ง 164,575 ตัน คิดเป็นมูลค่า 8,780 ล้านบาท ประเทศคู่ค้าสำคัญได้แก่ จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย ฯลฯ โดยมีเกษตรกร 2 แสนครัวเรือน พื้นที่การผลิตกว่า 1.4 ล้านไร่ ครอบคลุม 56 จังหวัด

Cr.สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here