ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##จังหวัดเชียงรายร่วมประชุมทางไกลรับฟังการชี้แจงและติดตามการดำเนินโครงการคนละครึ่งตามนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจถึงระดับฐานราก

0
414

จังหวัดเชียงรายร่วมประชุมทางไกลรับฟังการชี้แจงและติดตามการดำเนินโครงการคนละครึ่งตามนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจถึงระดับฐานราก

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นผู้นำหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารธนาคารกรุงไทยเขตเชียงรายพร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล Video Conferance System เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการคนละครึ่ง ด้วยการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร ที่มีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน และมีนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมประชุมด้วย เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 ที่ห้องอูหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย คลังจังหวัดเชียงราย พาณิชย์จังหวัดเชียงราย ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ผู้แทนปลัดจังหวัดเชียงราย ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ผู้แทนหอการค้าจังหวัดเชียงราย ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมรับฟังการประชุมด้วยโครงการคนละครึ่ง เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 เห็นชอบให้กระทรวงการคลังดำเนินการโดยถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจจนถึงระดับฐานราก ด้วยการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในส่วนของค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป อันเป็นแนวทางในการเพิ่มอุปสงค์การบริโภคภายในประเทศ ซึ่งจะได้ส่งผลให้เกิดการใช้จ่ายหมุนเวียนของผู้ประกอบการรายย่อย โดยเฉพาะกลุ่มหาบเร่แผงลอยให้มีรายได้จากการขายสินค้า โดยให้จังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการให้กับผู้ประกอบการร้านค้าและประชาขนทั่วไปได้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้รับทราบผลการดำเนินงานในการประชุมเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 และเร่งรัดสร้างการรับรู้ระหว่างผู้ประกอบการร้านค้าผู้ขาย กับประชาชนผู้ซื้อ ให้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการให้กว้างขวางและทั่วถึงยิ่งขึ้นในส่วนของจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เป็นต้นมา เพื่อให้มีผู้ประกอบการร้านค้าที่สนใจได้สมัครเข้าร่วมโครงการให้มากยิ่งขึ้น โดยสมัครผ่านธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา หรือลงทะเบียนได้ที่ www.คนละครึ่ง.com หรือลงทะเบียน ณ สาขาหรือจุดลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ทั่วประเทศในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 021111144 หรือสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย http://www.ppb.moi.go.thโครงการคนละครึ่ง เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนผู้ลงทะเบียนจำนวน 10 ล้านคน ได้มีกำลังแรงจูงใจในการใช้จ่ายซื้อสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป จากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ยกเว้นล็อตเตอรี่ แอลกอฮอล์ ยาสูบ และการบริการ ที่ผู้สมัครลงทะเบียนได้สิทธิแล้ว สามารถจับจ่ายใช้สอยได้ในระหว่างเวลา 06.00-23.00 น.ที่จะเริ่มการใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563โดยผู้ประกอบการร้านค้าเริ่มลงทะเบียนร้านค้าเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ทั้งทาง on line และ walk in รวมทั้ง ร้านค้าจากโครงการชิมช้อปใช้เดิม ซึ่งขณะนี้มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯผ่านเวปไซต์รวมประมาณ 2,016 แห่ง ซึ่งบางร้านอยู่ระหว่างการรอตรวจสอบร้านค้า ซึ่งสามารถตรวจสอบสิทธิที่เข้าร่วมโครงการได้ที่ search-merchant.คนละครึ่ง.com ขณะที่ธนาคารกรุงไทยจะเปิดบริการเคาท์เตอร์เซอร์วิสให้กับผู้ประกอบการร้านค้าที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการที่ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ที่จะเป็นการอำนวยความสะดวกและสร้างความเข้าใจแก่ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการนี้อีกด้วย สนใจสอบถามรายบะเอียดได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ

Cr.สนง.ปชส.จังหวัดเชียงราย

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here