ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย จัดประชุมชี้แจง พร้อมขอความร่วมมือผู้นำท้องที่งดการปล่อยโคมไฟโคมลอยช่วงเทศกาลลอยกระทงประเพณียี่เป็ง

0
511

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย จัดประชุมชี้แจง พร้อมขอความร่วมมือผู้นำท้องที่งดการปล่อยโคมไฟโคมลอยช่วงเทศกาลลอยกระทงประเพณียี่เป็ง

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายอัครพันธุ์ ทองสลวย ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงมาตรการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ในการจุดและปล่อยโคมลอยโคมไฟโคมควัน ที่ห้องประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ รับทราบ และความเข้าใจ พร้อมขอความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่อยู่ในบริเวณเขตปลอดภัยของการเดินอากาศ ในช่วงเทศกาลลอยกระทงในประเพณียี่เป็ง และเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยมี พระรัตนมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย นายวีระศักดิ์ อินทร์แสง รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย สายปฏิบัติงานการและบำรุงรักษา นางเทียมจันทร์ พันธุ์เจริญ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย สายสนับสนุนธุรกิจ พันจ่าโท สาคร ปีกอง ผู้จัดการงานควบคุมจราจรทางอากาศ ศูนย์ควบคุมการบิน-เชียงใหม่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด พันตำรวจโท ประเสริฐ รู้ทำนอง รองผู้กำกับการ (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรบ้านดู่ ร้อยตำรวจเอก นนท์ แสงมณี รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรบ้านดู่ และผู้นำชุมชน เข้าร่วมรับฟังรายละเอียดจากการประชุมชี้แจงในครั้งนี้ด้วยตามที่จังหวัดเชียงราย ร่วมกับท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย จัดการประชุมชี้แจงมาตรการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ในการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ โดยให้ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ด้ร่วมกับ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายร่วมกันดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ความเข้าใจเรื่องอันตรายจากการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน และวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศในช่วงเทศกาลลอยกระทง และเทศกาลต่าง ๆรวมทั้งประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่อยู่ในบริเวณเขตปลอดภัยการเดินอากาศและพื้นที่สุ่มเสี่ยง จำนวน 350 คนการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์คือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงอันตรายจากการจุดและปล่อยโคมลอยโคมไฟโคมควันและวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติการการบินของอากาศยานและบ้านเรือนของประชาชน รวมทั้ง สามารถนำไปประชาสัมพันธ์และสื่อสารให้แก่ประชาชนในพื้นที่ทราบ และเป็นการรณรงค์ป้องกันอันตรายจากอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้น จากการจุดและปล่อยโคมลอยโคมไฟโคมควันในช่วงเทศกาลลอยกระทงและเทศกาลอื่น ๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีเกิดประสิทธิผลสูงสุด และยังสามารถลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติภัย รวมทั้ง การป้องกันทรัพย์สินทั้งของประชาชนและสาธารณะที่อาจเสียหาย อีกทั้ง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันได้อีกด้วย

Cr.สนง.ปชส.จังหวัดเชียงราย

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here