ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ศึกชิงเก้าอี้นายก อบจ.เชียงราย และสมาชิกสภา อบจ.เชียงราย รับสมัครวันแรกคึกคัก พร้อมผู้สนับสนุนแห่ให้กำลังใจอย่างล้นหลาม

0
1347

ศึกชิงเก้าอี้นายก อบจ.เชียงราย และสมาชิกสภา อบจ.เชียงราย รับสมัครวันแรกคึกคัก พร้อมผู้สนับสนุนแห่ให้กำลังใจอย่างล้นหลาม

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จัดการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นวันแรก และได้รับความสนใจจากผู้มีคุณสมบัติตามประกาศฯ เดินทางเข้ามาสมัครอย่างล้นหลาม ในส่วนของนายกฯ มีผู้สมัครเข้าชิงเก้าอี้ถึง 3 ราย และสมาชิกสภา อบจ.เชียงราย จำนวน 137 คน โดยผู้สมัครที่ได้เดินทางมาก่อนเวลารับสมัคร (08.30 น.) ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ทำการประชุมผู้สมัครรับเลือกตั้งในแต่ละเขต เพื่อทำการตกลงลำดับการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งและตามวิธีการดำเนินการ หากผู้รับสมัครไม่สามารถทำการตกลงกันได้ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ดำเนินการเพื่อให้ผู้รับสมัครจับสลากในการเรียงลำดับการยื่นใบสมัครดังกล่าวนั้น ผลปรากฎว่า มีผู้รับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ไม่สามารถตกลงกันได้ จึงได้ทำการจับสลากหมายเลขลำดับในการยื่นใบสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยผลการจับสลาก นายมงคลชัย ดวงแสงทอง ได้หมายเลข 1 นางสาวอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ ได้หมายเลข 2 และ นางสาววิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ ได้หมายเลข 3 อีกทั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สามารถทำการตกลงกันได้ จำนวน 25 เขตการเลือกตั้ง และไม่สามารถตกลงกันได้ 11 เขตการเลือกตั้ง และในวันนี้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการครบถ้วนตามขั้นตอนการรับสมัครเป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รวมถึงสื่อมวลชนทุกแขนงร่วมสังเกตุการณ์ในครั้งนี้ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่เชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยผู้รับสมัครเลือกตั้ง ผู้ติดตาม เจ้าหน้าที่ ต้องทำการล้างมือด้วยสบู่ วัดอุณภูมิร่างกาย พร้อมทั้งฆ่าเชื้อด้วยสเปรย์และเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัย ในส่วนของเจ้าหน้าที่รับสมัครกำหนดให้เว้นระยะห่างการรับสมัคร ติดตั้งแผ่นพลาสติกใสป้องกันด้านหน้า สวมถุงมือยาง และหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการรับสมัครทั้งนี้ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัครฯ สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อาคารคชสาร ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 2 – 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5316 0456 หมายเลขโทรสาร 0 5372 7272 หรือ www.vote.chiangraipao.go.th

Cr.ทีม ปชส.อบจ.เชียงราย

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here