ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##อุบลฯ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 มีมติให้โรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ และตกลงรับบริการด้วยความสมัครใจ

0
473

อุบลฯ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 มีมติให้โรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ และตกลงรับบริการด้วยความสมัครใจ


เมื่อวันที่ 3 พ.ย.63 ที่ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชานี พร้อมคณะกรรมการโรคติดติดจังหวัดอุบลราชธานี ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 มีมติให้โรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ โรงพยาบาลราชเวช โรงพยาบาลชีวามินตรา และโรงพยาบาลอุบลรักษ์ธนบุรี รวมทั้งหมด 28 ห้อง เตรียมการ ALQ ( Altthernative Local Quarantine ) (อันเทอร์เนทีฟ โลคคอล เคอเรนทีน) เพื่อรองรับการเดินทางจากต่างประเทศ และกำหนดให้เป็นสถานประกอบการเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค Covid-19 เป็นระยะไม่น้อยกว่า 14 วัน ตามหลักเกณฑ์แนวทางที่รัฐกำหนด
ทั้งนี้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ที่จุดผ่านด่านถาวร ช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จะต้องติดต่อแจ้งความประสงค์เข้าพัก ในโรงพยาบาลเอกชนทั้ง 3 แห่งนี้ ที่ตนเองเองเลือก โดยยินยอมชำระค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด ในระหว่างกักกันตามความสมัครใจ
สำหรับโรงพยายาบาลทั้ง 3 แห่ง คณะทำงานตรวจประเมินเพื่อจัดตั้งสถานที่กักกันฯ ภายใต้คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อระดับจังหวัดอุบลราชธานีได้ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดทุกประเด็น

Cr.ปชส.จังหวัดอุบลราชธานี

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here