ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง” ในฐานะผู้กำกับดูแลกรมธนารักษ์ มอบหมายให้ “นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์” สนองโยบายรัฐบาล ในการดูแล เยียวยา มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบที่ดินราชพัสดุพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี

0
532

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง” ในฐานะผู้กำกับดูแลกรมธนารักษ์ มอบหมายให้ “นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์” สนองโยบายรัฐบาล ในการดูแล เยียวยา มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบที่ดินราชพัสดุพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น.นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ ลงพื้นที่ดูแล เยียวยา มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบที่ดินราชพัสดุเข้าพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี โดยนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้แทนกล่าวต้อนรับ อธิบดีกรมธนารักษ์ และคณะผู้บริหารกรมธนารักษ์ และมีนายสุรัตน์ นุ้ยป้อม ธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี
กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ ซึ่งการจัดงานในวันนี้เพื่อมอบเงินช่วยเหลือให้กับราษฎรได้รับผลกระทบในที่ดินราชพัสดุ ที่ได้มาตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 75/2559 ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี ทั้งนี้เพื่อเป็นการดูแลเยียวยา และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรได้รับผลกระทบจำนวน 60 ราย เป็นเงินกว่า 40.63 ล้านบาท โดยกรมธนารักษ์ที่ส่งมอบพื้นที่ให้กับบริษัท พร้อมเพรียงชัยก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้ได้รับสิทธิ์พัฒนาในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี เนื้อที่ประมาณ 2,979-0-72 ไร่ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการพัฒนาให้เกิดเป็นรูปธรรมและบรรลุเป้าหมาย สนองนโยบายของรัฐบาลในการปฏิบัติและพัฒนาประเทศเพื่อให้เกิดการค้าการลงทุน การจ้างงานในท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นให้ดีขึ้น อีกทั้งช่วยให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับราษฎรที่ได้รับผลกระทบในส่วนที่เหลือจะได้ให้สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี มอบเงินให้ความช่วยเหลือตามสิทธิที่จะได้รับและในส่วนประชาชนที่ไม่ยอมรับเงื่อนไข จำนวน 45 ราย ทางกรมธนารักษ์จะดำเนินคดีดำเนินตามกฎหมายต่อไป

นอกจากนี้ นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรีนั้น กรมธนารักษ์ได้จัดทำสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุกับบริษัท พร้อมเพรียงชัย ก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้ได้รับสิทธิพัฒนาในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี แปลงหมายเลขทะเบียน ก จ 209 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เนื้อที่ประมาณ 2,979-0-72 ไร่ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 โดยบริษัทฯ ได้ยินยอมรับเงื่อนไขตามที่ทางราชการกำหนดแล้ว พร้อมทั้งชำระค่าเช่าและค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่า รวมเป็นเงิน 78.57 ล้านบาท แต่ยังไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้กับบริษัทฯได้ เนื่องจากมีราษฎรบุกรุกครอบครองเพื่ออยู่อาศัยและทำกินในที่ดินของรัฐโดยมิชอบ แต่อย่างไรก็ตาม อาศัยตามหน้ามติ กนพ. เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ทางราชการจึงได้มีมาตรการในการช่วยเหลือการดูแลเยียวยาเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบ โดยเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 กระทรวงมหาดไทยดำเนินการตรวจสอบกลั่นกรอง และเห็นชอบค่าช่วยเหลือตามการประเมินราคาค่าขนย้าย(ที่ดิน) ค่ารื้อถอนสิ่งปลูสร้าง และค่าพืชผล ให้กับราษฎรที่รับผลกระทบ จำนวน115 ราย เนื้อที่ประมาณ 2,681-2-17 ไร่
เป็นเงิน 82.98 ล้านบาท ตามที่คณะทำงานของจังหวัดกาญจนบุรีเสนอและได้ให้ความเห็นชอบแล้ว และให้กรมธนารักษ์เป็นหน่วยงานขอรับการจัดสรรงบประมาณและมอบเงินให้ความช่วยเหลือดังกล่าว” อธิบดีกรมธนารักกล่าวทิ้งท้าย

Cr.สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here