ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##กฟผ. ลุยโครงการโซล่าร์เซลล์ลอยน้ำแบบไฮบริดแห่งแรกในประเทศไทย เตรียมพร้อมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดกลางปี 64

0
745

กฟผ. ลุยโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำแบบไฮบริดแห่งแรกในประเทศไทย เตรียมพร้อมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดกลางปี 64

กฟผ. ลุยโครงการโซล่าร์เซลล์ลอยน้ำแบบไฮบริดเขื่อนสิรินธร เตรียมจ่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ กลางปี 2564 พร้อมเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดอุบลราชธานี
นายฉัตรชัย มาวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำและพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (PDP2018) กฟผ. ได้รับมอบหมายให้ด้าเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้าร่วมกับ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ หรือ Hydro-floating Solar Hybrid Project ตามเขื่อนต่างๆ ของ กฟผ. กำลังผลิตรวม 2,725 เมกะวัตต์ โดยนำร่องโครงการแรก ณ เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี มีขนาดกำลังผลิต 45 เมกะวัตต์ โดยขณะนี โครงการฯ อยู่ในขั้นตอนของการติดต้ังระบบยึดโยงทุ่นลอยน้ำกับแท่นคอนกรีตบริเวณพื้นท้องน้ำและดำเนินการประกอบแผงโซลาร์เซลล์บนทุ่นลอยน้ำเพื่อเตรียมนำไปติดตั้งกับระบบยึดโยง ซึ่งคาดว่า จะติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำของชุดแรกแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2563 จากทั้งหมด 7 ชุด และกำลังดำเนินการก่อสร้างฐานรากของอาคารสวิตช์เกียร์ (Switchgear) โดยโครงการฯ มีความก้าวหน้างาน ในภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 66 มีกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) ประมาณกลางปี 2564 นอกจากนี้โครงการฯ ยังมีการก่อสร้างเส้นทางเดินธรรมชาติ (Natural Walkway) ความยาวกว่า 415 เมตร เพื่อเป็นเส้นทางสำหรับเดินชมแผงโซลาร์เซลล์ลอยน้ำและเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ของจังหวัดอุบลราชธานี
สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร (Hydro- Floating Solar Hybrid) ถือเป็นโครงการโซลาร์เซลล์ทุ่นลอยน้าแบบไฮบริดขนาดใหญ่แห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่บนพื้นที่ผิวน้ำของเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยผลิตไฟฟ้าผสมผสานระหว่างพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานน้ำจากเขื่อนสิรินธร ซึ่งโซลาร์เซลล์จะผลิตไฟฟ้าในช่วงกลางวัน และพลังน้ำผลิตไฟฟ้าเสริมในช่วงเวลากลางคืนหรือในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้ามาก ทำให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งพัฒนาระบบควบคุมและบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management System: EMS) เพื่อนำมา ควบคุมการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าทั้งสองชนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดความไม่แน่นอนของพลังงาน หมุนเวียนที่มักขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
โครงการฯ ยังให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม โดยเลือกใช้วัสดุของแผงโซลาร์เซลล์ชนิดดับเบิลกลาส (Double Glass) ซึ่งเหมาะกับการติดตั้งบนผิวน้ำเป็นแผ่นกระจกทั้งด้านบนและด้านล่าง สามารถทนต่อ ความชื้นสูงได้ดี ทำให้ไม่มีสิ่งปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้า จึงปลอดภัยต่อการใช้งาน มีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า สูง นอกจากนี้ทุ่นลอยน้ำยังใช้วัสดุชนิด HDPE (High Density Polyethylene) ซึ่งเป็นวัสดุชนิดเดียวกับ ท่อส่งน้ำประปา สามารถทนต่อการกัดกร่อนของแสงอัลตร้าไวโอเลต (UV) จึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสัตว์น้ำ ที่สำคัญโครงการยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก(CO2) ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนได้ประมาณ 47,000 ตัน/ปี โดยมีขอบเขตพื้นที่โครงการประมาณ 760 ไร่ ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และอุปกรณ์ต่างๆ บนพืนที่ผิวน้ำประมาณ 450 ไร่ คิดเป็นสัดส่วนพื้นที่ผิวน้ำไม่ถึงร้อยละ 1 ของพื้นที่อ่างเก็บน้ำทั้งหมดโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร
“กฟผ. เตรียมเปิดโครงการฯ เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดอุบลราชธานี โดยก่อสร้าง เส้นทางเดินชมธรรมชาติ(Natural Walkway) ความยาวกว่า415เมตรและอาคารต้อนรับนักท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นและเศรษฐกิจของจังหวัดในภาพรวม รวมทั้งจะเป็นแหล่งเรียนรู้ และศึกษาดูงานด้านพลังงานหมุนเวียนแบบไฮบริดให้กับนักเรียน นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไปทั้งจาก ในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย” ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำและพลังงานหมุนเวียน กล่าวในที่สุด

เสริม ศักดิ์สม บก.บริหารข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์ รายงาน

ฝากติดตาม #ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์ สื่อสร้างสรรค์รางวัล 2 ปีซ้อนจากสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here