ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##พ่อเมืองหนองคาย เร่งติดตามกิจกรรมการฝึกอาชีพตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน

0
229

พ่อเมืองหนองคาย เร่งติดตามกิจกรรมการฝึกอาชีพตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน

            วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 จังหวัดหนองคาย จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ 2/2563 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย
            นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ และนายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย รองประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ 2/2563 เพื่อติดตามความคืบหน้าและให้เป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยหวังให้ทุกจังหวัดได้ช่วยเหลือนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับที่มีฐานะยากจนและขาดโอกาสในการศึกษาต่อ ให้มีทักษะด้านอาชีพหลังจบการศึกษาภาคบังคับก่อนที่นักเรียนกลุ่มนี้จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยโครงการดังกล่าวจังหวัดหนองคายอยู่ในขั้นตอนการฝึกอบรมทักษะอาชีพ และเตรียมความพร้อมจัดหาตลาดแรงงานรองรับ ซึ่งจะเป็นการช่วยให้เข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ “แรงงานฝีมือ”ต่อไป โดยมีนายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย นำเสนอความคืบหน้าผลการดำเนินงานพร้อมปัญหาอุปสรรค เพื่อจะได้วางแผนและเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการในปีต่อไป
       ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้ปลูกต้นรวงผึ้ง และเยี่ยมชมกิจกรรมการฝึกอาชีพของผู้เข้ารับการฝึกในโครงการฯ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here