ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##กระทรวงเกษตร”เดินหน้าส่งเสริมโปรตีนจากแมลงเป็นอาหารแห่งอนาคตปั้นอุตสาหกรรมอาหารใหม่(Novel Food) ดันสตาร์ทอัพเกษตร เจาะตลาดโลก 3 หมื่นล้าน

0
606

กระทรวงเกษตร”เดินหน้าส่งเสริมโปรตีนจากแมลงเป็นอาหารแห่งอนาคตปั้นอุตสาหกรรมอาหารใหม่(Novel Food) ดันสตาร์ทอัพเกษตร เจาะตลาดโลก 3 หมื่นล้าน

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยี 4.0 พร้อมด้วย นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนธุรกิจเกษตร Agribusiness และคณะเดินทางลงพื้นที่เยี่ยมชม โรงงานเพาะเลี้ยงและแปรรูป จิ้งหรีดส่งออก มาตรฐานHACCP ของบริษัทโกลบอล บั๊ค(Global Bugs)ที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯซึ่งเป็นสตาร์ทอัพทางด้านการทำฟาร์มจิ้งหรีดและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆส่งออกไปกลุ่มประเทศสแกนดีเนเวียนตามเป้าหมายที่จะสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารใหม่(Novel Food) และส่งเสริมสตาร์ทอัพเกษตร เจาะตลาดโลก 3 หมื่นล้านโดยส่งเสริมตั้งแต่การพัฒนาการผลิตการแปรรูปและการตลาดด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ จิ้งหรีดและแมลงอีกหลายชนิดเป็น สัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ที่น่าสนใจและเป็นโปรตีนทางเลือกที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ(FAO)ให้การสนับสนุนการผลิตเพื่อการบริโภคและเป็นวัตถุดิบในรูปโปรตีนผงของอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอาหารสัตว์for food and feed ทั้งนี้ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีเกษตรฯได้กำหนดนโยบายให้ประเทศไทยเป็นฮับแหล่งผลิตแมลงของโลก

Cr.สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here