ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##กกต.จว.เชียงราย จัดโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ และให้ความรู้ด้านกฎหมายเลือกตั้งแก่ผู้สมัคร ส.อบจ. และนายก อบจ.

0
1236

กกต.จว.เชียงราย จัดโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ และให้ความรู้ด้านกฎหมายเลือกตั้งแก่ผู้สมัคร ส.อบจ. และนายก อบจ.

กกต.จว.เชียงราย จัดโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ และให้ความรู้ด้านกฎหมายเลือกตั้งแก่ผู้สมัคร ส.อบจ. และนายก อบจ.เช้าวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ที่หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยมี นายสุคนธ์ เรือนสอน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงราย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งกล่าวตอนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในครั้งนี้ พร้อมด้วย นายรัชกิจ สถิรานนท์ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นาย ประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย พันเอก ปรัชฐา ครามะคำ หัวหน้ากองกิจการพลเรือน ผู้แทนมณฑลทหารบกที่ 37 ร่วมเป็นเกียรติ พร้อมผู้ตรวจการเลือกตั้งจังหวัดเชียงรายร่วมพิธีด้วยความพร้อมเพรียงพร้อมกันนี้ นายสุคนธ์ เรือนสอน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวกับผู้สมัครรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในครั้งนี้ ว่า การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งในกฎและกติกาตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ขอให้ผู้สมัครรับการเลือกตั้งครั้งนี้แข่งขันกันอยู่ในกรอบกติกา และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา และต้องมีความเข้าใจใพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างเข้าใจลึกซึ่ง โดยเฉพาะในมาตรา 34 และมาตรา 65 รวมถึงค่าใช้จ่ายในการหาเสียงของผู้สมัครแต่ละคนอย่างเคร่งครัดด้วยด้าน พระรัตนมุนี ผศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ได้แสดงเทศนาหลักธรรมเพื่อการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ว่าคณะสงฆ์พร้อมทำงานกับผู้ที่ลงสมัครรับการเลือกตั้งทุกคน พร้อมทั้งมอบหลักการทำงานให้ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง ให้ใช้ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม นำหน้านโยบายพรรคและกลุ่มการเมือง และเมื่อได้เข้าไปทำหน้าที่แล้ว ให้เร่งแก้ไขข้อบกพร่องหรือสิ่งไม่ดีไม่งามที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน การให้อภัยซึ่งกันและกันกับผู้แพ้และผู้ชนะการเลือกตั้ง ตลอดจนการผูกไมตรีกับคนทุกกลุ่ม นับเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดเชียงรายไปด้วยกันขณะที่นายรัชกฤช สถิรานนท์ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และในฐานะ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวย้ำว่า การเลือกตั้งครั้งเป็นการเลือกตั้งในกฎและกติกาตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ผู้สมัครรับการเลือกตั้งต้องทำความเข้าใจให้ถ่องแท้และถ้วนถี่ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดและเกิดการฟ้องร้องตามมาภายหลังโอกาสเดียวกันนี้ ทีมวิทยากรด้านกฎหมายเลือกตั้ง ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงรายได้บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องข้อกฎหมาย ข้อห้าม และข้อควรปฏิบัติ ในการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ด้วยก่อนเสร็จสิ้นกิจกรรม นายสุคนธ์ เรือนสอน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดเชียงรายเชียงราย ได้นำผู้สมัครรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย กล่าวคำปฏิญาณตน โดยมีใจความสำคัญว่า จะรณรงค์หาเสียงด้วยความซื่อสัตว์สุจริต เป็นไปด้วยความสมานฉันท์ และหากได้รับการเลือกตั้งแล้ว จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนอย่างเต็มความสามารถ และเป็นตัวอย่างที่ดีของการเลือกตั้งด้วยสำหรับผู้สมัครรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 158 คน จาก 36 เขตเลือกตั้ง และผู้รับสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 3 คน ซึ่งผู้สมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายทั้ง 3 ราย รวมถึงสมาชิกจากทุกกลุ่ม รวมทั้งตัวแทนจากคณะก้าวหน้าเชียงราย ได้เข้าร่วมในโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายในครั้งนี้อย่างพร้อมเพียง ก่อนแยกย้ายเดินทางกลับลงพื้นหาเสียงภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของ กกต. ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายต่อไป

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

เสริม ศักดิ์สม. รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here