ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##จังหวัดหนองคาย เร่งขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปี 2564

0
677

จังหวัดหนองคาย เร่งขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน
ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปี 2564

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมพระใส ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย นายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2564 เพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการในปีที่ผ่านมา ตลอดจนการกำหนดกรอบการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมมอบหมายหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจในแต่ละกิจกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ ทั้งภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนการพิจารณาหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาที่เปิดฝึกอบรมให้เหมาะสมสอดคล้องกับตลาดแรงงานของจังหวัดหนองคาย ประกอบด้วย สาขาช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์ ช่างแต่งผมบุรุษ/สตรี และสาขาช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดหนองคายได้รับเป้าหมาย จำนวน 20 คน ทั้งนี้ มีนายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย เป็นเลขานุการการประชุม

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here