ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##อำเภอเชียงของ ชูข้าวปิฎก 310 ภายใต้ตราสินค้าข้าวใหม่ ที่ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และคุณค่าทางโภชนาการสูง

0
531

อำเภอเชียงของ ชูข้าวปิฎก 310 ภายใต้ตราสินค้าข้าวใหม่ ที่ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และคุณค่าทางโภชนาการสูง

เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ส่งเสริมการเกษตร สาขาบุญเรือง สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงของ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงของ และเทศบาลตำบลครึ่ง รวมทั้ง กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ กลุ่มธนาคารเมล็ดข้าวชุมชนบ้านครึ่งใต้ – ประชาภิวัฒน์ ร่วมมือกันจัดกิจกรรมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการตลาดข้าวแบบบูรณาการ โดยมี นายไพฑูรย์ ภิระบรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ MOU และความร่วมมือ Cooperation record โดยมี นายสมเพชร ทะชัย ผู้ใหญ่บ้านครึ่งใต้ ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้สำหรับการดำเนินการจัดกิจกรรม มีการจัดแถลงแผนธุรกิจ “เกษตรแปลงใหญ่กลุ่มธนาคารเมล็ดข้าวชุมชนบ้านครึ่งใต้ – ประชาภิวัฒน์” โดย นายบำเพ็ญ กองจันทร์ ประธานกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ และมีการนำเสนอแผนธุรกิจ “เกษตรแปลงใหญ่ของกลุ่มธนาคารเมล็ดข้าวชุมชนบ้านครึ่งใต้ – ประชาภิวัฒน์” โดยเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนงาน เพื่อสะท้อนวิสัยทัศน์ “ข้าวเชียงของ คุณภาพดี มีตลาดต้องการ ข้าวเชียงของ หมายถึง ข้าวเม็ดสวยและมีกลิ่นหอม คุณภาพดี หมายถึง ผลผลิตข้าวได้รับการรับรองมาตรฐาน สินค้าเกษตร GAP มีตลาดต้องการ หมายถึง ตลาดชุมชน ตลาดออนไลน์ รวมถึงตลาดโมเดิร์นเทรด โดยมีกลยุทธ์ประตู 6 บาน ดังนี้ ประตูบานที่ 1 การจัดสรรที่ดินทํากิน ประตูบานที่ 2 ได้แก่ การบริหารจัดการน้ำบนผิวดิน และการบริหารจัดการน้ำใต้ดิน เช่น ธนาคารน้ำใต้ดิน ประตูบานที่ 3 คือผลผลิตการเกษตรที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP) นําเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิต ประตูบานที่ 4 คือ นวัตกรรมการแปรรูปผลผลิต เพิ่มมูลค่าที่น่าทึ่ง เรียบง่าย ประหยัด นวัตกรรม ประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วม เช่น ข้าวกล้องงอกไรซ์เบอรี่คุณภาพสูง มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ สร้างแบรนด์ “ปิฎก 310” รวมถึงการคำนวณต้นทุนในการลงทุน ประตูบานที่ 5 คือ ตลาดสินค้าเกษตรที่กว้างไกล Worldwide แผ่ไปทั่วโลก เชื่อมมณฑลยูนนานของจีนตอนใต้ ตลาดทางเลือก ตลาด Modern Trade การค้าขายปลีกแบบสมัยใหม่ ควบคู่กับการค้าออนไลน์ด้วย ส่วนประตูบานที่ 6 คือ ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพิ่มมูลค่า Value Added 360 องศาโดยกระบวนงานดังกล่าวใช้แนวทางกลยุทธ์การพัฒนา 3 ด้าน โครงการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการตลาดข้าวแบบบูรณาการ อําเภอเชียงของ คือตลาดภายใน 5 ร. ประกอบด้วย โรงแรม โรงเรียน โรงพยาบาล ร้านค้า รัฐวิสาหกิจ/ส่วนราชการ 2.ตลาดออนไลน์ เช่น เพจ Facbook shopee และ 3.ตลาดจีนในโอกาสนี้ ได้รับความกรุณาจาก ท่านเจ้าคุณพระเมธีวชิโรดม (ท่าน ว.วชิรเมธี) ได้กล่าวแสดงสัมโมทนียกถา ให้ข้อคิด ข้อพัฒนาในการขับเคลื่อนเชื่อมโยงพัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมเรียนรู้ ดูงาน บ้านพัก(โฮมสเตย์) รองรับนักท่องเที่ยวในอนาคตอีกด้วยสำหรับการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU และ Cooperation record ในการบูรณาการตลาดข้าวครั้งนี้ มีกลุ่มเครือข่ายซื้อ-ขายข้าว กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่อำเภอเชียงของ และกลุ่มโรงแรม โรงเรียน โรงพยาบาล ร้านค้า รัฐวิสาหกิจ/ส่วนราชการ ได้ร่วมแสดงเจตจำนงในการเชื่อมโยงการผลิตและบูรณาการตลาดข้าว ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย GAP ภายใต้แบรนด์ข้าว “ปิฎก 310” ข้าวคุณธรรม ปลอดภัย ได้มาตรฐานด้าน นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ กล่าวว่า ในโอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนผู้บริโภคทุกท่าน ร่วมอุดหนุนข้าวไทย ข้าวดีมีคุณภาพ ผ่านมาตรฐานเกษตรปลอดภัย GAP ใส่ในกล่องหวาย Handmade ฝีมือประณีต สะดุดตาสีสันสวยงาม พร้อมเป็นของฝากช่วงเทศกาลสําคัญ หรือของกำนัลผู้หลักผู้ใหญ่ บุคคลสำคัญด้วยของขวัญสุดพิเศษ ข้าวคุณภาพจากบ้านครึ่งใต้-บ้านประชาภิวัฒน์ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ผู้สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลและรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์ 086-1149162

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here