ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ต้อนรับ ดร.อัฏฐผล ถิรพรพงษ์ศิริ(ดร.ยะ) ผอ.ร.ร.วัดสุทธิวราราม อบอุ่นชื่นมื่นเนืองแน่นด้วยผู้บริหารในกระทรวงศึกษาธิการ และองค์กรต่างๆที่เคารพรัก ร่วมอวยพรเป็นจำนวนมาก

0
816

ต้อนรับ ดร.อัฏฐผล ถิรพรพงษ์ศิริ(ดร.ยะ) ผอ.ร.ร.วัดสุทธิวราราม อบอุ่นชื่นมื่นเนืองแน่นด้วยผู้บริหารในกระทรวงศึกษาธิการ และองค์กรต่างๆที่เคารพรัก ร่วมอวยพรเป็นจำนวนมาก

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563
ณ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ได้รับเกียรติจาก ดร.วิระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติมาเป็นประธานในการส่งมอบผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธิวราราม โดยมี ดร.อุดม พนหมพันธ์ใจ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม กล่าวส่งมอบ ผู้อำนวยการ แก่ดร.อัฏฐผล ถิรพรพงษ์ศิริ(ผอ.ดร.ยะ) กล่าวต้อนรับและมอบสูทโรงเรียนโดย นายพิพัฒน์ ลาภปราถนา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดสุทธิวราราม, ดร.วรุฒน์ วรรณเอี่ยมพิกุล ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิรุจิรวงศ์, นายพรชัย ชลวนิชกุล อธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษสำนักงานอัยการสูงสุด, ดร.พรทิพย์ วงษ์เชิดขวัญ กต.กตร.กรุงเทพมหานคร ด้านสังคม,
ดร.นิวัฒน์ ลิ้มสุขนิรันด์ อธิบดีกรมพลศึกษา พลเอกวรพันธ์ วรศักดิ์โยธิน, ดร.อภิชา ระยับศรี ที่ปรึกษาสมาคมชาวจังหวัดศรีสะเกษ, ดร.ฤทธา นันทพันธ์ อดีตศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ, ดร.รัตติกร ทองเนตร ผอ.สพม เขต ๗, นายวิวัฒน์ รุ้งแก้ว อดีตกรรมการสภาการศึกษา, นายสงกรานต์ จันทร์น้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม, นายอำนาจ อับษร รอง.ผอ.สพมเขต ๒ และ ผศ.ธงชาติ พู่เจริญ คณบดีภาคพลศึกษา มศว.ประสานมิตร(เป็นอาจารย์ของ ผอ.ดร.ยะ) ร่วมกล่าวแสดงความยินดี ในโอกาสนี้ ยังมีรองผู้อำนวยการบรรจุใหม่ ป้ายแดง มารับตำแหน่งทั้ง4ท่านด้วย นางจิตรี ฟุ้งกลิ่น
รองผู้อำนวยการ, นางสาวเยาวดี วิเศษสินธุ์ รองผู้อำนวยการ, นางสาวศศิธร ชูชื่น
รองผู้อำนวยการ, นายสุทธิ สีพิกา รองผู้อำนวยการ
โดยมีคณะครูโรงเรียนวัดสุทธิวราราม ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

cr.สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here