ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##รมช.เกษตรฯ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ติดตามการจัดทำ พ.ร.ฎ.การปฏิรูปที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โซน E

0
238

รมช.เกษตรฯ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ติดตามการจัดทำ พ.ร.ฎ.การปฏิรูปที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โซน E

เช้าวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามการจัดทำพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โซน E ตามที่กรมป่าไม้มอบให้ ส.ป.ก.ดำเนินการตามมติ ครม. จำนวน 11 ป่า ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จัดที่ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายมณู วงศ์สุนทร ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยผู้แทนเกษตรกรให้การต้อนรับและเข้าร่วมหารือเพื่อติดตามการจัดทำพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โซน E ซึ่งครอบคลุมป่าจำนวน 11 ป่า เพื่อแก้ปัญหาที่ดินในการทำเกษตรกรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย (ส.ป.ก.เชียงราย) มีพระราชกฤษฏีกาประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน 921,138 ไร่ โดยมีพื้นที่ดำเนินการในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย จำนวน 17 อำเภอ ประมาณ 588,001ไร่ และได้ดำเนินการจัดที่ดินให้เกษตรกรไปแล้ว จำนวน 70,738 ราย รวมจำนวน 102,846 แปลง เนื้อที่ 578,813 ไร่ ซึ่งจากข้อมูลการประกาศเขตปฏิรูปที่ดินดังกล่าวข้างต้น ยังมีพื้นที่จำนวน 11 ป่า รวมจำนวนเนื้อที่ประมาณ 122,614 ไร่ ที่รอดำเนินการในส่วนของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้มีการนำข้อมูลเสนอเข้าพิจารณา แต่ยังคงอยู่ระหว่างการขับเคลื่อนของหน่วยที่เกี่ยวข้อง ทำให้พื้นที่ 11 พื้นที่ดังกล่าวยังไม่สามารถนำมาใช้ดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศพระราชกฤษฎีกาในการกำหนดเป็นเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อประโยชน์แก่เกษตรกรชาวเชียงรายได้ทั้งนี้ จังหวัดเชียงราย มีพื้นที่เขตดำเนินการปฏิรูปที่ดิน จำนวน 588,001 ไร่ โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดส่วนใหญ่เป็นภาคเกษตรกรรม จึงมีความจำเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการบริหารจัดการ และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามแนวทางนโยบายของรัฐบาล ที่กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานที่วางไว้ มองเห็นถึงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการที่ดิน การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และทรัพยากรดินของประเทศ โดยหากพี่น้องเกษตรกรมีหลักฐานที่ดินทำกิน ก็จะนำมาสู่การพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด สมดุล เป็นธรรมและยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในที่สุดได้ด้วย

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here