ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##พัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย จัดฝึกอาชีพสนองโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจ และความหวัง กรมราชทัณฑ์

0
362

พัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย จัดฝึกอาชีพสนองโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจ และความหวัง กรมราชทัณฑ์

เมื่อเร็วๆนี้ ณ เรือนจำจังหวัดหนองคาย นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย มอบหมายนายศักดิ์ดา สีกะมุท นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ จัดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ กลุ่มผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “โครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจ และความหวัง กรมราชทัณฑ์”โดยมีนายเทอดศักดิ์ อังพัฒนพงษ์  ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการเปิดฝึกอบรม จำนวน 2 สาขา ประกอบด้วย สาขาการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า และสาขาการซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มผู้ต้องขัง ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะฝีมือแรงงาน การเตรียมความพร้อมทางด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ  เพื่อเข้าสู่กระบวนการทำงาน  สร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ทั้งสามารถช่วยเหลือประชาชนทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้ หลังจากนี้แล้วผู้ต้องขังที่จะรับการพ้นโทษในโอกาสต่อไปจะต้องไปดำเนินการในพื้นที่ตามภูมิลำเนาของตนเอง อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป  โดยฝึกอบรมระหว่างวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 30 ชั่วโมง มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทั้งสิ้นจำนวน 40 คน

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

เว็บไซต์ข่าวรางวัลสื่อสร้างสรรค์สังคม 2 ปีช้อน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here