ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##อาชีวะอุบลฯ ร่วมพิธีเปิดอาคารบูรพาจารย์ ฉลองอายุวัฒนมงคล 5 รอบ ถวายมุทิตาสักการะฉลองสมณศักดิ์ สัญญาบัตร พัดยศ ณ วัดศรีอุบลรัตนารม จังหวัดอุบลราชธานี

0
233

อาชีวะอุบลฯ ร่วมพิธีเปิดอาคารบูรพาจารย์ ฉลองอายุวัฒนมงคล 5 รอบ ถวายมุทิตาสักการะฉลองสมณศักดิ์ สัญญาบัตร พัดยศ ณ วัดศรีอุบลรัตนารม จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.00 น. ที่วัดศรีอุบลรัตนาราม จ.อุบลราชธานี ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำคณะครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 65 รูป โดยมี พระราชธรรมสุธี เจ้าอาวาสวัดศรีอุบลรัตนาราม เจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานี ร่วมกับคณะสงฆ์และทายกทายิกา วัดศรีอุบลรัตนาราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงานราชการ และประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมทำบุญในครั้งนี้ จากนั้นเป็นพิธีถวายมุทิตาสักการะฉลองสมณศักดิ์ สัญญาบัตร พัดยศ ที่ “พระราชธรรมสุธี” (สุขวฑฺฒโน ทองคู่, บุตรจันทร์) เจ้าอาวาสวัดศรีอุบลรัตนาราม เจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานี และแต่งตั้งพระครูฐานานุกรม 4 รูป ซึ่งมี นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ตามด้วยพิธีเปิดป้ายอาคารบูรณาจารย์ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา พระสงฆ์สมณะศักดิ์ 65 รูป รับทักษิณานุปทาน จากนั้นถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ – สามเณร จำนวน 120 รูปและพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน จำนวน 83 ทุน ตามลำดับ ในส่วนวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมกิจกรรมทำบุญดังกล่าว ตลอดจนจัดตกแต่งสถานที่ภายในบริเวณงาน จัดภัตตาหารถวายพระสงฆ์ 120 รูป และจัดเครื่องเครื่องไทยธรรม ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้มาร่วมงาน และร่วมบริจาคเงินทำบุญในโอกาสนี้ด้วย
สำหรับอาคารบูรพาจารย์หลังนี้ สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 กำหนดแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 4 ชั้น มีขนาดความกว้าง 15 เมตร ยาว 30 เมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 13,730,000 บาท จัดสร้างเพื่อเป็นเถระบูชา แด่อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีอุบลรัตนาราม ซึ่งเดิมชื่อ วัดศรีทอง สร้างเมื่อปีพุทธศักราช 2398 โดยมีเจ้าอาวาสนับจากรูปแรกจนถึงปัจจุบัน รวม 10 รูป ซึ่งอาคารหลังนี้จะใช้ประโยชน์อเนกประสงค์ในการเป็นที่ประกอบศาสนาพิธีต่างๆของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดอุบลราชธานี

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here