ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับสภาพภูมิทัศน์หนองบัว เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9 วันชาติ และววันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563

0
467

จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับสภาพภูมิทัศน์หนองบัว เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9 วันชาติ และววันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหนองบัวและร่วมปล่อยพันธุ์ปลาลงในแหล่งน้ำ เมื่อเช้าวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 ที่บริเวณหนองบัว (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายประตู 3) หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ท่ามกลางจิตอาสาพระราชทานที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานในครั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธุคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 อีกด้วยโดยมี นางดวงจิต ปรัชญ์สกุล ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย พร้อมกับ ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการ กำลังพลจิตอาสาพระราชทานจากหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนจิตอาสาซึ่งแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความพร้อมเพรียงโดยได้ร่วมกันจัดสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิทัศน์ ร่วมกันจัดเก็บกำจัดวัชพืช หญ้า จอกแหนในแหล่งน้ำสาธารณหนองบัว ปรับภูมิทัศน์เพื่อให้เกิดความสะอาดสวยงาม โดยมีเครื่องจักรกลจากหน่ายงานต่าง ๆ ร่วมให้การสนับสนุนในครั้งนี้ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความปรองดอง สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้มีความรัก ความผูกพัน ใน 4 สถาบันของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน และเพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้มีส่วนร่วมทำงานแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้คนในชาติ ในชุมชน มีความสุขอย่างยั่งยืน สนองพระราชปณิธานที่ว่า “รักษา สืบสาน ต่อยอด

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here